Verslag van het XIXde internationale Arthurcongres, Toulouse, 25-31 juli 1999

Toulouse, "la ville rose", ligt prachtig aan de Garonne. Aangezien de meeste hotels op de ene oever, bij het Capitole en het Place Wilson, waren en het eerbiedwaardige Hôtel Dieu, de plaats voor de lezingen, op de andere begonnen de dagen met een prettige wandeling over een van de bruggen. Het Hôtel Dieu was zo prestigieus dat het galmde, vooral bij lezingen in de ‘chapelle’. De ‘salle des pélérins’ was gigantisch groot, terwijl de ‘collonnes’ zaal half voor lezingen en half voor de lunches en koffie/thee werd gebruikt (wie pech had hoorde tijdens zijn lezing achter zich de tafels dekken of afruimen).

De Nederlandse afdeling werd vertegenwoordigd door wat zo langzamerhand de ‘harde kern’ mag heten, aangevuld met Rob Stufkens en zijn vrouw Christa en met Janet van der Meulen, die een mooie lezing over de Perceforest hield. Martine Meuwese (‘Inaccurate instructions and incorrect interpretations’) was de eerste spreekster die van dia’s gebruik maakte, dus vlak voor haar lezing moesten de projectoren en verlengsnoeren nog worden aangesleept. Bart Besamusca (‘The Dwarf Gauvain in the Middle Dutch Vengeance Raguidel’, Marie-José Heijkant (‘La mésaventure érotique de Burletta della Diserta et le motif de la "pucelle esforciée" dans la Tavola Ritonda’) en ikzelf (‘A Disappearing Text Act, Featuring the ‘Préparation à la Queste’’) zaten op de dinsdag en donderdag, Bonnie Wheeler sprak op vrijdag over Malory, terwijl Marjolein Hogenbirk diezelfde dag de allerlaatste lezing gaf: ‘A Comical Villain: Arthur’s seneschal in two romances of the Middle Dutch Lancelot Compilation’.

Er waren plenaire lezingen over ‘temps et histoire’, over handschriftverluch-ting, over de invloed van de proza-Lancelot in Engeland en over het komische in de Arthurliteratuur. Van de laatste lezing moet gezegd worden dat het knap is een uur lang over het komische te spreken zonder het publiek ook maar één keer te laten lachen; zelfs de voorzitter van deze sessie viel in slaap.

Hopelijk leveren de thema’s voor het volgende congres (in Bangor, Wales in de laatste volle week van juli 2002) wat meer vuurwerk op. Er zijn drie thema’s:

De organisatie zal in Bangor geen gebruik hoeven maken van hotels. Overnachten, eten en lezingen zullen allemaal op de campus plaatsvinden; mogelijk is er zelfs een heel nieuw congresgebouw klaar tegen die tijd.

Tijdens de vergadering van de Nederlandse deelnemers rees het plan om het Arthurcongres in 2005 in Nederland, bijvoorbeeld in Utrecht, te organiseren. Die suggestie is daarna links en rechts uitgesproken en dat leverde enthousiaste reacties op, zodat we in Bangor met een voorstel voor 2005 zullen komen. Wij houden ons ten zeerste aanbevolen voor tips over goede locaties, geschikte excursies enzovoort.

De vergadering werd gehouden op een terrasje en dat stimuleerde blijkbaar, want er zijn nog meer plannen gemaakt en besluiten genomen. Het derde thema hierboven ligt in het verlengde van de in onze vergadering geopperde thema’s ‘codex as reception document’ en ‘motif transfer’. Het laatstgenoemde onderwerp lijkt ook zeer geschikt als thema voor onze derde Arthurmiddag, die voor maart 2001 gepland staat. Wij gaan een website voor de Nederlandse afdeling maken, waarop we ons deel van de bibliografie bijvoorbeeld per kwartaal bijhouden en waarop belangstellenden informatie over onze activiteiten kunnen vinden en zich via een digitaal formulier als lid kunnen opgeven. Ook internationaal gezien wordt aan een website gedacht, o.a. voor de digitalisering van de indexen op de blauwe boekjes. Verder is het financiële verslag (zie bijlage) besproken en goedgekeurd, blijven Bart en ik in functie als voorzitter en secretaris/penningmeester en vervangt Marjolein Hogenbirk Bart als lid van het bibliografie-team.

Bart is in de General Assembly gekozen tot vice-voorzitter van de IAS, net als Peter Field, de organisator van het Bangor-congres. Jane Taylor (Oxford) is de nieuwe voorzitter, terwijl Keith Busby aanblijft als secretaris/bibliograaf en Hans Runte als penningmeester. De aftredende voorzitter, Philippe Ménard, is tot erevoorzitter benoemd. Verder is via stemming bepaald dat het gebruik van volmachtstemmen (daaraan dankte Toulouse haar uitverkiezing drie jaar geleden) niet meer is toegestaan in de algemene vergadering.

Het is mogelijk dat u over een aantal maanden op BBC2 bekende gezichten langs ziet schuiven (we mochten niet naar de camera zwaaien, helaas, maar Marie-José heeft haar best gedaan om in beeld te komen), want deze omroep heeft wat opnamen gemaakt en prof. Bonnie Wheeler (lid van de Amerikaanse en van onze branch!) geïnterviewd voor een documentaire over de moderne aantrekkingskracht van Arthur. Dit interview was tegen het zere been van voorzitter Ménard, maar Jane Taylor heeft de dreigende rel gesust. Verder is er weinig opschudding geweest. De grootste consternatie is veroorzaakt door Martine en Marjolein die erin slaagden in Carcassonne de bus terug te missen en door de oudere Engelsman Popper die een afstapje over het hoofd zag en met een beschadigde knieschijf in het ziekenhuis belandde, maar er is gelukkig geen Arturist van de steile berg gekukeld bij de excursie naar de fraaie katharenkastelen in Lastours. Foto’s hieronder.
 
 

17 augustus 1999 Frank Brandsma

Het gezelschap geniet van het uitzicht over de Katharenkastelen in Lastours.
 

Katharenkastelen, Frank Brandsma, Bart Besamusca