Jeesten van rouwen ende van feesten

Inhoudsopgave
 

Inleiding: de Lancelotcompilatie                                                              7
Bart Besamusca

Lanceloet: de verliefde jonkvrouw                                                        25
Orlanda S.H. Lie

Lanceloet: een gepocheerde jonkvrouw, de heilige Graal
en de verwekking van Galaat                                                             59
Frank Brandsma

Perchevael: Walewein en het duel te Scaveloen                                      89
Soetje Oppenhuis de Jong

Queeste vanden Grale: Lanceloet en de Graal                                         115
Bart Besamusca en Frank Brandsma

Queeste vanden Grale: de beproevingen van Perchevael                          135
Willem Kuiper

Walewein ende Keye: `kinderblackmail' en een opschepper eerste klas      163
Marjolein Hogenbirk

Lanceloet en het hert met de witte voet                                                     181
Roel Zemel en Bart Besamusca

Arturs doet: het zwaard in het meer                                                   211
W.P. Gerritsen en Soetje Oppenhuis de Jong

Bibliografie                                                                                   235