De kunst van het zoeken

Studies over `avontuur' en `queeste' in de middeleeuwse literatuur onder redactie van Bart Besamusca en Frank Brandsma. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam/Nodus Publikationen, Münster, 1996


Woord vooraf
 

Tijdens het zeventiende congres van de International Arthurian Society, dat in juli 1993 in Bonn gehouden werd, besloten de aldaar aanwezige leden van de Nederlandse afdeling om, in navolging van onder meer de Britse en Duitse afdelingen, tussen twee internationale congressen één maal bijeen te komen. Die bijeenkomst zou bij voorkeur halverwege de periode van drie jaar moeten plaatsvinden. Als gevolg van dit besluit werd op 17 februari 1995 in Utrecht de eerste Nederlandse Arturistendag gehouden, met als thema: avontuur en queeste. De drukbezochte middag verliep in een goede sfeer, hetgeen niet in de laatste plaats te danken was aan de interessante lezingen van Bernadette Smelik (Utrecht), Lieve De Wachter (Brussel), J.H. Winkelman (Amsterdam), Marjolein Hogenbirk (Utrecht) en W.P. Gerritsen (Utrecht). Op grond van de positieve reacties op hun voordrachten werd in goed overleg afgesproken schriftelijke versies van de lezingen ? met uitzondering van Gerritsens inhoudelijk wat afwijkende voordracht `Was Pennincs voorbeeld een sprookje?' ? gezamenlijk in boekvorm te publiceren. De betrokkenen lieten zich daarbij leiden door de gedachte dat zo'n Nederlandstalige bundel over `avontuur' en `queeste' ? twee belangrijke, nauw samenhangende aspecten van middeleeuwse verhalende literatuur ? een aanwinst voor onderzoek en onderwijs zou betekenen. Om de vier bewerkte lezingen in dit boek een kader te bieden, is een inleidend artikel van de hand van Frank Brandsma toegevoegd.

B.B en F.B.


Inhoud

Woord vooraf                                                                                             7

Frank Brandsma, 'Avonturen: de quintessens van de queeste'                            9

Bernadette Smelik, 'Bijfiguren als ijkpunten voor de ridderlijke
hiërarchie in de Lancelot en prose'                                                                    49

J.H. Winkelman, 'Over Heinrich von Melk, Chrétien de
Troyes en de begrippen `aventure' en `queeste' in de
Queeste vanden Grale'                                                                                      75

Marjolein Hogenbirk, 'Walewein ende Keye: hoogmoed ten val gebracht'                89

Lieve De Wachter, 'Twee fasen in de avonturen van Heinricen Echites
in de Roman van Heinric en Margriete van Limborch                                            113

Bibliografie                                                                                               143

Register                                                                                                    155