top

O projektu

Vezmeme-li v úvahu obrovský objem statického a dynamického obsahu vytvořené pro účely elektronické dálkové výuky (e-Learningu), je jasné, že největším problémem širšího využití tohoto typu výuky je zlepšení účinnosti vyhledávání učebních materiálů a jejich přístupnosti prostřednictvím systémů pro správu učení (Learning Management Systems).

Cílem projektu Jazykové technologie pro elektronickou výuku (Language Technology for eLearning - LT4eL) je pokus o řešení tohoto problému pomocí nových metod založených na technologií zpracování přirozeného jazyka a integrací sémantických znalostí, které pomohou rozšířit možnosti správy, distribuce a získávání učebních materiálů.

Přesněji vyjádřeno využijeme nástroje a datové zdroje z oblasti jazykových technologií pro poloautomatické generování popisných metadat. Tímto způsobem vyvineme nové funkce (např. získávání klíčových slov a detekci kandidátů pro glosáře) vyladěné pro jednotlivé jazyky, se kterými budeme pracovat v tomto projektu (angličtina, bulharština, čeština, holandština, němčina, maltština, polština, portugalština a rumunština).

Prostřednictvím zapojení sémantických znalosti ve formě tzv. ontologií zlepšíme možnosti správy, distibuce a vyhledatelnosti požadovaných učebních materiálů. Ontologie dovolí vícejazyčné vyhledávání požadovaných informací. Tyto funkce budou moci být integrovány do jakéhokoli systému pro správu učení, který dává k dispozici zdrojové soubory. Abychom však mohli vyhodnotit úspěšnost použitých metod, zaměříme se na jeden konkrétní systém, ILIAS. V rámci projektu také navrhneme metodologii vhodnou pro zjišťování vlivu těchto nových funkcí na postup učení ve vícejazyčném prostředí.

Integrace těchto funkcí dovolí vytvářet kursy dle potřeb konkrétního uživatele, umožní přímý přístup ke znalostem a podpoří decentralizaci správy obsahu a spolupráci při jeho vytváření. Projekt navíc podpoří jazykovou různost rozšířené Evropy a přispěje k rozšíření učebních materiálů elektronické výuky pro jazyky zastoupené v projektu vytvořením příležitostí pro vícejazyčné virtuální výukové komunity a poskytnutím technologií pro jejich podporu.

Architekturu

Architecture


Projekt LT4eL je podporován Evropskou unií
prostřednictvím Ředitelství
pro informační společnost a média a jeho oddělení
pro výuku a kulturní dědictví.
istlogo Smlouva: 027391
Typ projektu: Specific Targeted Research Project
Datum zahájení: 1 December 2005
Trvání: 30 měsíců
Partnerů: 12