top

Opis projektu

Biorąc pod uwagę ogromną ilość statycznych i dynamicznych materiałów opracowywanych na potrzeby eLearningu należy zauważyć, iż główną szansą na upowszechnienie ich użycia jest ulepszenie procesu dostępu i pozyskiwania materiałów poprzez wykorzystanie Systemów Wspomagania Nauczania (Learning Management Systems).

Głównym celem projektu Technologia Językowa dla eLearningu (Language Technology for eLearning „LT4eL”) jest rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań wspartych technologią językową i wykorzystanie sieci semantycznych w celu usprawnienia procesów zarządzania, rozpowszechniania i pozyskiwania materiału dydaktycznego.

Zasoby i narzędzia Technologii Językowej wykorzystane zostaną w szczególności w procesie generowania metadanych. Dla każdego z języków projektu (angielski, bułgarski, czeski, holenderski, maltański, niemiecki, polski, portugalski, rumuński) stworzone zostaną w tym celu nowe narzędzia, takie jak ekstraktor słów kluczowych i wykrywacz potencjalnych haseł słownikowych.

Aby usprawnić proces zarządzania, rozpowszechniania i wyszukiwania materiału dydaktycznego wykorzystana zostanie wiedza semantyczna w postaci ontologii, które umożliwią wielojęzyczne wyszukiwanie poszczególnych informacji. Stworzone narzędzia będą kompatybilne z wolnodostępnymi Systemami Wspomagania Nauczania, jednakże w projekcie, na potrzeby walidacji, wykorzystany zostanie system ILIAS. Opublikowana zostanie także metodologia walidacji wpływu zaproponowanych udogodnień na doświadczenie uczenia się w wielojęzycznym kontekście.

Integracja stworzonych funkcji ułatwi tworzenie indywidualnych kursów, bezpośrednie przesyłanie materiałów, a także decentralizację pracy i współpracę w zakresie zarządzania treścią. Niniejszy projekt promuje różnorodność językową w obszarze Unii Europejskiej. Przyczynia się do upowszechniania treści dydaktycznych w kilku językach europejskich poprzez stworzenie nowych technologicznie możliwości dla wielojęzycznych, wirtualnych ośrodków nauczania.

Architektura

Architecture


Projekt LT4eL jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w linii tematycznej Nauka i Dziedzictwo Kulturowe,
programu Generalnej Dyrekcji do spraw
Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów.
istlogo Kontrakt: 027391
Typ projektu: Projekt Badawczy Celowy
Data rozpoczęcia: 1 Grudnia 2005
Okres: 30 miesięcy
Partnerzy: 12