top

Informaţii generale

Având în vedere marele volum de conţinut static şi dinamic dedicat satisfacerii cerinţelor impuse de e-learning, dezideratul major pentru extinderea utilizării acestui conţinut este de a perfecţiona eficacitatea regăsirii şi accesibilităţii acestuia prin folosirea sistemelor de management al învăţării.

Obiectivul proiectului LT4eL (Tehnologii Lingvistice pentru e-learning) este abordarea şi rezolvarea acestei probleme prin dezvoltarea şi utilizarea de funcţionalităţi bazate pe tehnologii lingvistice şi prin integrarea conţinutului semantic care vor îmbunătăţi managementul, distribuţia şi regăsirea materialului de învăţare.

Mai exact, se vor folosi resurse şi unelte ale tehnologiilor lingvistice pentru generarea semi-automată a metadatelor descriptive. Astfel, vor fi dezvoltate noi funcţionalităţi precum un extractor de cuvinte cheie şi un detector de candidaţi în glosar, adaptate tuturor limbilor implicate în proiect (bulgară, cehă, engleză, germană, malteză, olandeză, poloneză, portugheză şi română).

Conţinutul semantic va fi integrat ca ontologii, pentru a perfecţiona managementul, distribuţia şi posibilităţile de căutare şi regăsire a materialului de învăţare. Ontologiile vor permite regăsirea în context multilingv a informaţiei căutate. Aceste funcţionalităţi pot fi integrate în orice sistem de management al învăţării, însă în scopul validării, în cadrul proiectului va fi adoptat sistemul ILIAS. Va fi creată o metodologie de validare adecvată investigării impactului acestor noi funcţionalităţi în cadrul învăţământului în context electronic multilingv.

Integrarea acestor funcţionalităţi va facilita construirea de cursuri specifice utilizatorilor, va permite accesul direct la cunoştinţe şi va favoriza descentralizarea şi cooperarea în managementul conţinutului didactic. În plus, proiectul va susţine diversitatea lingvistică a Europei lărgite, contribuind la diseminarea cunoştinţelor de e-learning printre limbile implicate în proiect, prin crearea oportunităţilor pentru comunităţi virtuale de învăţare în context multilingv şi prin crearea de tehnologii care să susţină aceste comunităţi.

Arhitectură;

Architecture


Proiectul LT4eL este finanţat de Comisia Europeană
prin Directoratul Media şi Societatea Informaţională,
Divizia Învăţământ şi Patrimoniu Cultural.
istlogo Contract: 027391
Tipul proiectului: STREP – Proiect de cercetare cu obiective specifice
Data începerii proiectului: 1 Decembrie 2005
Durata: 30 luni
Parteneri: 12