top

Language Technology for eLearning

Проектът LT4eL използва средства на езиковите технологии за обработка на няколко езика и техники от семантичното ниво на Интернет за подобряване на извличането на учебен материал. Технологиите, които ще бъдат разработени в проекта, ще улеснят персонализирания достъп към знанието в рамките на системите за управление на обучението и ще поддържат децентрализацията и кооперирането в управлението на съдържанието.

istlogo

Проектът LT4eL е подкрепен от Европейската общност, в лицето на Управлението на информационното общество и медиите, Отдела за обучение и културно наследство.