top

Language Technology for eLearning

Projekt LT4eL wykorzystuje wielojęzyczne narzędzia technologii językowej i techniki sieci semantycznych w celu podniesienia efektywności pozyskiwania materiałów dydaktycznych z Internetu. Opracowywana technologia ułatwi przystosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika dostęp do zasobów systemów wspomagania nauczania, a także wesprze proces decentralizacji i współpracy w zakresie zarządzania treścią.

istlogo

Projekt LT4eL jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w linii tematycznej Nauka i Dziedzictwo Kulturowe, programu Generalnej Dyrekcji do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów.