top

Partners

InhoudsopgavePartner Logo

Universiteit Utrecht (Utrecht Institute of Linguistics OTS), Nederland

Het Utrecht Institute of Linguistics - OTS (UiL OTS) is een onderzoeksinstituut binnen de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Utrecht. Het instituut richt zich op het ontwikkelen van wetenschappelijke expertise op het gebied van de systemen die ten grondslag liggen aan taal, spraak en het gebruik hiervan. Het onderzoeksprogramma omvat zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op het gebied van taal en spraak.

Het UiL OTS stimuleert en promoot intensieve samenwerking tussen verschillende gebieden van de linguïstiek en gerelateerde disciplines buiten de linguïstiek, zoals logica, informatica en cognitieve wetenschappen. Het instituut heeft op verschillende gebieden aanzienlijke expertise verworven, zoals Automatische vertaling (Eurotra, Rosetta), Spraaktechnologie en Corpuslinguïstiek en hieraan gerelateerde tools (ontwikkeling van het Corpus Gesproken Nederlands). Er wordt veel samengewerkt met het IVLOS centrum van de Universiteit Utrecht, dat zich specifiek bezighoudt met ICT in onderwijs. Hun expertise op het gebied van eLearning kan gebruikt worden binnen LT4eL.

Vanaf de oprichting in 1980 heeft het instituut deelgenomen aan verschillende nationale en Europese projecten, zoals ROSETTA, UPLIFT, EUROTRA, ET-10 (Collocations), LRE (Discourse, Reusable Grammars, TEMAA, EAGLES-1), MLAP (LS-GRAM), Internationale Samenwerking (CLASK), ESPRIT (DYANA, ELSNET), LE (EAGLES-2, VODIS), Corpus Gesproken Nederlands. Sinds 1995 is het UiL OTS de coördinator van ELSNET. De communicatiekanalen van het ELSNET netwerk kunnen goed gebruikt worden voor de verspreiding van resultaten.

De Universiteit Utrecht is coördinator van het project. Zij is verantwoordelijk voor verspreiding van resultaten (WP6) en voor management en coördinatie van het project (WP7). Verder dragen zij bij aan de andere packages: zij verzamelen en annoteren Nederlandse leerobjecten, leveren feedback op de nieuwe functionaliteiten, ontwikkelen een woordenlijst voor het Nederlands en nemen deel aan de evaluatie.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Universiteit Utrecht:

Partner Logo

Charles Universiteit Praag, Institute of Formal and Applied Linguistics, Tsjechië

Het ‘Institute of Formal and Applied Linguistics’ (UFAL) is een afdeling binnen de wiskunde- en natuurkundefaculteit van de Charles Universiteit in Praag. Het instituut werd opgericht in 1990 en werkt nauw samen met het ‘Institute of Theoretical and Computational Linguistics’ (Faculty der Wijsbegeerte). De instituten richten zich op de ontwikkeling van en het onderwijzen in onderzoeksprogramma’s op het gebied van theoretische en computationele linguïstiek op hun faculteiten en werken samen met het ‘Institute of the Czech National Corpus’ en de Informatica-afdeling van de wiskunde- en natuurkunde faculteit.

Het instituut werkte mee aan verschillende nationale en internationale projecten. Op het nationale vlak ontwikkelde het instituut corpora, taggers en parsers voor het Tsjechisch en werd er gewerkt aan automatische vertaling tussen Engels en Tsjechisch. Op internationaal niveau werkten zij mee aan projecten die betrekking hadden op language resources, computationele lexicologie en onderzoek op het gebied taal- en spraaktechnologie (PECO-LATESLAV, CEGLEX, MULTEXT, ELSNET GOES EAST, TELRI, AGILE, TELRI 2, ELSNET and ENABLER).

De Charles Universiteit zal nauw samenwerken met de Universiteit van Keulen bij de integratie van de nieuwe functionaliteiten in ILIAS. Verder zullen zij deelnemen aan de andere packages: zij zullen Tsjechisch leermateriaal verzamelen en annoteren, feedback geven naar aanleiding van de nieuwe functionaliteiten, een vocabulaire ontwikkelen voor het Tsjechisch en deelnemen aan evaluatie en validatie.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Charles Universiteit:

Partner Logo

Universiteit van Lissabon (NLX-Groep), Portugal

De NLX-Groep is de Natural Language Groep van de informatica-afdeling van de Universiteit van Lissabon. In deze groep worden onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd op het gebied van kunstmatige intelligentie en cognitieve wetenschappen, waarbij gefocust wordt op natuurlijke taal verwerking. Er wordt hierbij samengewerkt met andere onderzoeksgroepen en laboratoria op de universiteit, zoals de mens-computer interactie groep.

De groep heeft onderzoek uitgevoerd en tools ontwikkeld op diverse gebieden, zoals op het gebied van geannoteerde corpora, tagging en zowel shallow als deep parsing van het Portugees, ontwikkeling van ontologieën, semantische netwerken en computationele grammatica’s en de ontwikkeling van vraag-antwoordsystemen voor het Portugees. De meeste van deze activiteiten zijn uitgevoerd binnen nationale en internationale projecten (zoals QueXting, GramaXing, TagShare, LTRC and Nexing).

Binnen het LT4eL project zal de NLX-groep zorgdragen voor het verzamelen en annoteren van Portugese leerobjecten, het geven van feedback op de nieuwe functionaliteiten, het ontwikkelen van een woordenlijst voor het Portugees en zullen zij deelnemen aan de evaluatie en validatie.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Universiteit van Lissabon:

Partner Logo

Faculteit Informatica, Polish Academy of Sciences, Polen

De Informaticafaculteit (ICS) aan de Polish Academy of Sciences (ICS PAS) is een vooraanstaande nationale instelling op het gebied van informatica. De onderzoeksactiviteiten zijn onderverdeeld in twee instituten: het Instituut van Theoretische Grondslagen van de Informatica en het Instituut van de Kunstmatige Intelligentie. Binnen het Instituut van de Kunstmatige Intelligentie zijn zes groepen, waaronder de ‘Linguistic Engineering Group’ (LE Group) waarbinnen zo’n 10 personen werkzaam zijn.

De huidige onderzoeksactiviteiten van de groep omhelzen:

Recentelijk heeft de groep een onderzoekssubsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een groot corpus van het Pools en de daarbij behorende tools voor annotatie, indexering en zoeken binnen het corpus. Verder werken zij momenteel aan projecten m.b.t. informatie-extractie en automatie kennisextractie.

Binnen LT4eL zal het ICS PAS met nameeen actieve rol spelen binnen WP2 (samen met de Universiteit van Tübingen). Verder zijn zij verantwoordelijk voor de Poolse objecten, functionaliteiten en woordenlijst en zullen zij deelnemen aan evaluatie en validatie van de functionaliteiten.

LLT4eL medewerkers verbonden aan de Polish Academy of Sciences:

Institute for Parallel Processing, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarije

Het ‘Institute for Parallel Processing’ (IPP) aan de Bulgarian Academy of Sciences werd opgericht in 1985 en bracht specialisten van diverse IT gebieden bij elkaar (werken met netwerksystemen, toegepaste wiskunde, grootschalige berekeningen, kunstmatige intelligentie en NLP). Vandaag de dag is het IPP in Bulgarije de toonaangevende organisatie op het gebied van informatie en communicatie technologie.

Het Linguistic Modelling Laboratory (LML), dat deel zal nemen aan LT4eL, is the belangrijkste Bulgaarse instantie op het gebied van computationele linguïstiek en kunstmatige intelligentie en was betrokken bij meer dan 25 internationale projecten gedurende het laatste decennium. De onderzoeksrichtingen variëren van natuurlijke taal bewerking van het Bulgaars tot onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van kennisrepresentatie en ontologiebeheer. Het LML heeft een grote hoeveelheid corpora en gebruikt verschillende tools voor onderhoud van conceptuele structuren en ontologieën.

Gegeven hun expertise op het gebied van kennisrepresentatie en in ontologieontwikkeling, zal het IPP als leider fungeren van de werkpackage die betrekking heeft op de ontwikkeling van ontologieëen (WP3). Ze zullen daarbij nauw samenwerken met de Universiteit van Malta. Samen zullen zij de taalonafhankelijke ontologie en het Engelse vocabulaire ontwikkelen. Verder zal het IPP Bulgaarse leerobjecten verzamelen en annoteren, een Bulgaarse woordenlijst aanleveren en deelnemen aan de evaluatie en validatie van de nieuwe functionaliteiten.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Bulgarian Academy of Sciences:Partner Logo

Open Universiteit, Engeland

Met een studentenpopulatie van 200.000 studenten is de Open Universiteit verreweg de grootste universiteit van Engeland en de derde wereldwijd qua grootte. De Universiteit heeft uitgebreide ervaring met alle aspecten van eLearning toepassingen. Expertise op het gebied van onderwijstechnologie is een van hun kerncompetitieve krachten.

Het ‘Computing Research Centre’ (CRC) omvat verschillende gebieden van de universiteit waar internationaal kwalitatief informatica onderzoek wordt uitgevoerd. Het centre heeft internationale ervaring op diverse gebieden van NLP, zoals informatiefiltering, evaluatie, multilinguale ontwikkeling en e-assessment, in constructie van softwarebenodigdheden en in mens-computer interactie. Andere relevante onderzoeksgebieden zijn Ontologieën en het Semantische Web en Informaticaonderwijs. CRC stimuleert onderzoek tegen de achtergrond van leertoepassingen en toegevoegde sterkte wordt verkregen door een nauwe band met het Leer en Onderwijsgebied van de universiteit, die nieuwe toepassingen voor studenten ontwikkelen en testen.

Het personeel van CRC heeft veelomvattende ervaring in het aantrekken van onderzoeksfinancieringen. Recente Europese projecten die gerelateerd zijn aan LT4eL omvatten E-LeGI, LeGE-WG, MOBIlearn, NECA en The Semantic Mining Network of Excellence.

De Open Universiteit zal samen met de Universiteiten van Keulen en Zürich fungeren als link met de eLearninggemeenschap. Zij zullen de hoofdverantwoordelijke partners zijn voor de validatie van het versterkte LMS en bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe functionaliteiten met hun educatieve en pedagogische inzichten. De Open Universiteit zal de leider zijn van WP5.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Open Universiteit:

Partner Logo

"Al.I.Cuza" Universiteit van Iasi (Faculteit Informatica), Roemenië

De informatica faculteit van de Universiteit "Al.I.Cuza" van Iasi (UAIC-FII) biedt undergraduate programma’s in Informatica en Informatietechnologie aan, graduate programma’s in vier gebieden – waaronder Computationele Linguïstiek – en doorlopende trainingscursussen en PhD programma’s op het gebied van Informatica.

De onderzoeksactiviteiten omvatten ontwerp en ontwikkelen van taaltechnologische middelen voor het Roemeens en taalonafhankelijke toepassingen op ondermeer de gebieden morfologie, subsyntactische verwerking, kennisrepresentatie, lexicale semantiek, WordNet constructies, taalonafhankelijke discourse representatie en bewerking (zoals ontleden, anafoorresolutie, samenvatten en vraag-anwoordsystemen), corpusannotatie tools en ontwikkeling van geannoteerde corpora en de verwerving, bewerking en standaardisering van linguïstische middelen.

UAIC-FII promoot ook eLearning: vanaf 2002 biedt de faculteit eLearningcursussen aan op 5 andere faculteiten van de universiteit. Op deze manier worden de toekomstige specialisten getraind in het gebruiken en ontwikkelen van elektronische materialen binnen hun lessen en in het organiseren van online cursussen en cursussen op afstand. Onderzoekers en studenten van de informaticafaculteit hebben diverse educatieve software programma’s en materialen ontwikkeld.

Veel activiteiten van de faculteit zijn uitgevoerd in samenwerking met nationale onderzoeksinstituten of zijn ondersteund door de EC (TELRI, ELRA, BALKANET). Sinds 2005 is het UAIC een niet-gefinancierd lid in Knowledge Web NoE in FP6.

De universiteit “Al.I.Cuza” van Iasi is leider van WP1, de package waarbinnen voorbereidend werk voor de andere WP’s wordt uitgevoerd. Deze package omvat de verzameling van documenten die gebruikt gaan worden voor annotatie van leerobjecten en de standaardisering van de linguïstische annotatie. Verder zal het UAIC meewerken aan de realisatie van de andere packages.

LT4eL medewerkers verbonden aan "Al.I.Cuza" Universiteit van Iasi:

Partner Logo

International Security Network, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Zwitserland

Het ISN is een publieke dienst die gratis een breed scala aan producten en middelen aanbiedt om de uitwisseling van informatie tussen internationale relaties en veiligheidsprofessionals te bevorderen.

Het ISN wordt gefinancieerd door het Zwitserse federale departement van defensie ('Swiss Federal Department of Defence'), Civil Protection and Sport (DDPS) en de Technische Hogeschool van Zürich ('ETH Zürich'). Het is gehuisvest in het Center for Security Studies (CSS) aan de ETH Zürich. Het ISN team werkt mee aan onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten, biedt nieuwsartikelen en diepteanalyses en ontwikkelt technologieën voor het delen van informatie en voor het creëren en ondersteunen van elearning. Het ISN heeft nauwe banden met vooraanstaande internationale partnerinstituten, waaronder onderzoeksinstituten, denktanks en (niet-) regeringsorganisaties.

In 2004 is het ISN een samenwerkingsverband gestart met het ILIAS open source project, dat in Keulen (Duitsland) was opgezet, om te werken aan de ontwikkeling van het ILIAS leermanagementsysteem (LMS). Het huidige ISN PfP Learning Management System is gebaseerd op ILIAS en wordt vooral gebruikt binnen defensieopleidingen, zoals het NATO Defense College in Rome en het Baltic Defence College in Estland. ILIAS is het eerste open source LMS dat voldoet aan de SCORM-standaard.

Het ISN is de leider van WP4 en dus hoofdverantwoordelijke voor de integratie van de nieuwe functionaliteiten binnen LT4eL. Zij zullen nauw samenwerken met de Charles Universiteit (Praag) en geholpen door alle andere partners. Bovendien heeft het ISN, net als de Open Universiteit (Engeland) en de Universiteit van Zürich expertise op het gebied van elearning en zullen zij fungeren als link met deze gemeenschap. Zij zijn de hoofdverantwoordelijken voor de validatie van het verbeterde LMS en zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe functionaliteiten met hun educationele en pedagogische kennis. Ook zal het ISN zorgdragen voor het afhandelen van de copyrightzaken van de Duitse objecten.

LT4eL medewerkers verbonden aan het ISN:

Partner Logo

Universiteit van Hamburg (Natural Language Systems Department), Duitsland

De "Natural Language Systems" groep (NatS) is een instituut binnen de Informatica-afdeling van de Universiteit van Hamburg. De groep bestaat uit ongeveer 15 onderzoekers en is een van de meest vooraanstaande en het oudste onderzoeksinstituut op het gebied van NLP in Duitsland. Het instituut heeft moderne laboratoria in het veld, waar de meest recente technologieën zijn getest en toegepast in realistische omgevingen. Onderzoeksonderwerpen hebben te maken met ontwerp en ontwikkeling van softwaresystemen voor natuurlijk mens-computer interactie door expertise op het gebied van informatica en linguïstiek te combineren. Het onderzoek omvat alle fasen van spraaksignaal naar hogere orde semantiek, dialoog en pragmatische representaties.

Meertaligheid en multimodaliteit zijn de laatste vijf jaar de belangrijkste werkperspectieven geworden. Verschillende projecten op het gebied van automatische vertaling en semi-automatische vertaling werden uitgevoerd voor diverse taalparen, zoals Duits-Roemeens, Duits-Tsjechisch, Duits-Bulgaars, Engels-Spaans. Ook op het gebied van toepassen van LSI in multilinguale contexten werd expertise opgedaan.

De groep heeft deelgenomen aan een aantal nationale en internationale projecten, zoals CompTrain, DAWAI, ESITEC, Verbmobil, ISLE en het DBRMAT Project. Leden van de groep zijn actief betrokken bij de organisatie van internationale conferenties: MT-Summit, RANLP, LREC. De Universiteit van Hamburg, en NATS in het bijzonder, zullen ook de organisator zijn van ELSNET 2006 Summerschool en in 2007 van de International Conference of Language for Special Purposes.

Meertaligheid is een belangrijke component van het project waaraan aandacht geschonken dient te worden, met name met betrekking tot de integratie van de diverse functionaliteiten in ILIAS alsook bij de tuning van de woordenlijsten gerelateerd aan de verschillende ontologieën. De Universiteit van Hamburg zal hiervoor verantwoordelijk zijn.

De Universiteit zal ook meewerken aan de andere packages. Zij zullen een inventarisatie en classificatie maken van relevante bronnen en tools, waarbij speciaal gefocust wordt op multilinguale aspecten. Samen met de universiteiten van Tübingen en Zürich zullen zij Duitse leerobjecten verzamelen en zorgdragen voor de linguïstische en structurele annotatie van deze objecten.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Universiteit van Hamburg:

Partner Logo

Universiteit van Malta, CSAI en Instituut Linguïstiek, Malta

Het Departement van Informatica en Kunstmatige Intelligentie (CSAI) werd opgericht in 1993 om de onderwijs- en onderzoekscapaciteit van de Universiteit van te Malta in een breed spectrum van onderwerpen in Informatietechnologie te versterken. CSAI is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek binnen Informatica en biedt momenteel bachelor en master programma’s aan. Het departement werkt samen met het Instituut Linguïstiek dat verantwoordelijk is voor cursussen op het gebied van linguïstiek en onderzoek uitvoert in formele en toegepaste gebieden.

Expertise die relevant is voor het project op het gebied van computationele linguïstiek omvat spellingcorrectie, informatie-extractie en template-gebaseerde verzameling van feiten op het internet. Gedurende de laatste jaren is onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een computationeel lexicon voor het Maltees en hieraan gerelateerde tools. Momenteel participeert het CSAI in de EU-projecten REWERSE, MVU en LATER. De Universiteit is lid van GEANT en EUMEDCONNECT projecten en de afdeling – die ook expertise heeft op het gebied van P2P constructies – onderneemt momenteel initiatieven betreffende GRID computing en gerelateerde eScience toepassingsgebieden.

Samen met het Institute for Parallel Processing (Bulgarije) zal de Universiteit van Malta werken aan de ontwikkeling van de taalonafhankelijke ontologie en het Engelse vocabulaire. Bovendien is de Universiteit van Malta afhankelijk voor de Maltese en Engelse taalbronnen en functionaliteiten. Zij zullen leerobjecten voor Maltees en Engels verzamelen en deze annoteren. Verder zullen zij bijdragen aan de ontwikkeling van de vocabulaires die gelinkt zullen worden aan de ontologie. Tot slot zullen zij ook deelnemen aan de validatie en evaluatie van de nieuwe functionaliteiten.

LT4eL medewerkers verbonden aan de University of Malta:

Partner Logo

Universiteit van Tübingen, Instituut Linguïstiek, Duitsland

De linguïstiekvakgroep van de Univeriteit van Tübingen (Seminar für Sprachwissenschaft; SfS) werd opgericht in 1985. De onderzoeksfocus van het SfS is gericht op theoretische en computationele linguïstiek bezien vanuit een interdisciplinair perspectief. De afgelopen jaren heeft onderzoek op het gebied de compuationele linguïstiek aan het SfS diverse bronnen en hulpmiddelen van hoge kwaliteit opgeleverd op het gebied van computationele lexicografie, automatische vertaling en corpuslinguïstiek (waaronder de lexicaal-semantische bron GermaNet), treebanks voor het Duits en het Engels en geannoteerde corpora.

Het SfS heeft veel ervaring opgedaan in diverse nationale en internationale projecten en onderzoeksprogramma’s. De afdeling heeft bijgedragen aan verschillende Europese projecten – zoals COMPASS, TwentyOne, EuroWordNet – en nationale projecten – zoals Verbmobil en SLD. Het SfS is momenteel partner binnen het IMDI project waarbij descriptieve standaards voor taalbronnen worden ontwikkeld.

Ook op het gebied van eLearning heeft het SfS veel ervaring. Binnen de projecten VirtuGrade (gefinancierd door de regering van Baden-Württemberg) en MiLCA (gefinancierd door de Duitse overheid) heeft het SfS leermaterialen ontwikkeld en virtuele cursussen geïmplementeerd voor computationele linguïsten.

Alle partners zullen deelnemen aan onderzoek naar en ontwikkeling van de nieuwe op taaltechnologie gebaseerde functionaliteiten die geïntegreerd zullen worden in het ILIAS platform (WP2). De Universiteit van Tübingen zal de leider van deze activiteiten zijn en zal daarbij nauw samenwerken met de Polish Academy of Sciences. Het SfS zal ook meewerken aan de andere packages. Zij zullen een inventarisatie en classificatie maken van relevante bronnen en tools. Verder zullen zij in samenwerking met de Universiteiten van Hamburg en Zürich Duits leermateriaal verzamelen en annoteren en bijdragen aan de ontwikkeling van het Duitse vocabulaire. Tot slot zullen zij ook deelnemen aan validatie en evaluatie van de functionaliteiten en zich daarbij met name focussen op technische aspecten.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Universiteit van Tübingen:

Partner Logo

Zürich Universiteit van Toegepaste Wetenschappen Winterthur, Institute of Translation and Interpreting, Zwitserland

Het ‘Institut für Übersetzen und Dolmetschen’ (IUED) maakt deel uit van de ‘School of Communication’ binnen de ZHW, die vijf jaar geleden werd opgericht als resultaat van de fusie tussen de ‘Zürich School for Translation and Interpretation’ (DOZ), de ‘Winterthur Polytechnic’ en de ‘Winterthur School of Economics and Business Administration’. Behalve het aanbieden van universitaire opleidingen op het gebied van vertaling, zijn er binnen het IUED twee onderzoeks- en dienstverlenende centra ondergebracht, te weten het ‘Centre of Terminology’ en het ’Centre of Computational Linguistics’.

Huidig onderzoek en ontwikkeling zijn gericht op het gebied van taaltechnologie en eLearning en de training van vertalers. Er wordt meegewerkt aan diverse eLearning projecten: ZHW Computer Licence for Translators, TransTech, Tools for Translators en Research Tools.

Het instituut heeft aanzienlijke ervaring op het gebied van eLearning en zal samen met de Open Universiteit (Engeland) en de Universiteit van Keulen fungeren als link met deze gemeenschap. Samen zullen zij verantwoordelijk zijn voor de validatie van het versterkte LMS en zullen zij bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten met hun educatieve en pedagogische inzichten. Samen met de Universiteit van Hamburg en de Universiteit van Tübingen zullen zij verantwoordelijk zijn voor de Duitse bronnen en functionaliteiten.

LT4eL medewerkers verbonden aan de Zürich University: