top

Parteneri

ContentsPartner Logo

Universitatea Utrecht (Institutul de Lingvistică OTS Utrecht), Olanda

Institutul de Lingvistică OTS Utrecht (UiL OTS) este un Institut de Cercetare al Facultăţii de Arte a Universităţii Utrecht. UiL OTS dezvoltă expertize ştiinţifice pentru sisteme referitoare la limbaj, vorbire şi folosirea lor. Programul de cercetare include cercetări fundamentale şi aplicate asupra limbajului şi vorbirii.

Uil OTS promovează cooperărea intensă între diferite domenii ale lingvisticii şi discipline din afara lingvisticii precum logica, informatica şi ştiinţele cognitive. O expertiză considerabilă a fost câştigată în domeniul Traducerii Automate (Eurotra, Rosetta), Tehnologiilor Limbajului şi Lingvisticii Corpusului, precum şi în realizarea unor resurse(dezvoltarea Corpusului Limbii Olandeze Vorbite). Institutul are în derulare o colaborare cu centrul UU IV LOS privind integrarea tehnicilor informatice în educaţie şi poate astfel folosi experienţa în eLearning de care beneficiază.

Începând cu anul 1980, institutul a participat în numeroase proiecte naţionale şi europene, cum ar fi ROSETTA, UPLIFT, EUROTRA, ET-10 (colocaţii), LRE (discurs, gramatici refolosibile, TEMAA, EAGLES-1), MLAP (LS-GRAM), Cooperare Internaţională (CLASK), ESPRIT (DYANA, ELSNET), LE (EAGLES-2, VODIS), Corpusului Limbii Olandeze Vorbite. Din 1995 UiL LOS este partenerul coordonator al ELSNET-ului. Va fi astfel posibilă folosirea canalelor de comunicare ale reţelei ELSNET în scopul diseminării rezultatelor.

Universitatea din Utrecht este coordonatorul proiectului. Este responsabilă pentru diseminarea rezultatelor (WP6) şi managementul şi coordonarea proiectului (WP7). Colectivul Universităţii Utrecht contribuie de asemenea şi la alte pachete de lucru: colectează şi adnotează obiectele de învăţare olandeze, oferă feedback asupra noilor funcţionalităţi, dezvoltă un vocabular pentru limba olandeză şi ia parte la evaluare.

Membrii proiectului LT4eL din partea Universităţii Utrecht sunt:

Partner Logo

Universitatea Charles din Praga, Institutul de Lingvistică Formală şi Aplicată, Republica Cehă

Institutul de Lingvistică Formală şi Aplicată (UFAL) este un departament al Facultăţii de Matematică şi Fizică al Universităţii Charles din Praga. Institutul a fost înfiinţat în 1990. Cu o legătură strânsă cu Institutul de Lingvistică Teoretică şi Computaţională (Facultatea de Filosofie), UFAL dezvoltă programe de dezvoltare a predării şi a cercetării în domeniul lingvisticii computaţionale şi teoretice la Facultatea de Filosofie şi la Şcoala de Informatică a Facultăţii de Matematică şi Fizică.

Institutul a colaborat la mai multe proiecte naţionale şi internaţionale. La nivel naţional, institutul a dezvoltat corpusuri, taggere şi parsere pentru limba cehă. A lucrat de asemenea la un proiect de traducere automată din perechea de limbi engleză-cehă. La nivel internaţional, colaborarea a constat în resurse de limbă, lexicologie computaţională şi cercetări privind vorbirea. (PECO-LATESLAV, CEGLEX, MULTEXT, ELSNET GOES EAST, TELRI, AGILE, TELRI 2, ELSNET şi ENABLER).

Universitatea din Cologne, fiind creatorul Sistemului de Management al Învăţării ILIAS, va fi principalul responsabil pentru integrarea noilor funcţionalităţi în platforma existentă. Universitatea Charles va colabora îndeaproape cu Universitatea din Cologne pentru finalizarea acestui obiectiv. Universitatea va participa şi la celelalte pachete de lucru: se va ocupa de colectarea şi adnotarea materialului de învăţare în limba cehă, oferind feedback pentru noile funcţionalităţi, dezvoltarea vocabularului pentru limba cehă şi participarea la evaluare şi validare.

Membrii proiectului LT4eL din partea Universităţii Charles sunt:

Partner Logo

Universitatea din Lisabona (NLX-Group), Portugalia

NLX-Group este Grupul de Limbaj Natural al Departamentului de Informatică a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Lisabona. În cadrul acestui grup sunt efectuate activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul inteligenţei artificiale şi ştiinţelor cognitive, cu o atenţie specială asupra procesării limbajului natural, în interacţiunea cu alte grupuri de cercetare şi laboratoare din departament, inclusiv grupul de interacţiune om-calculator.

Grupul a dezvoltat cercetări şi instrumente în domeniul corpusurilor adnotate, etichetare şi procesare a limbii portugheze, ontologii şi reţele semantice, procesare lingvistică avansată şi gramatici computaţionale pentru limba portugheză, precum şi sisteme de întrebare-răspuns pentru webul portughez. Majoritatea acestor activităţi au fost dezvoltate în cadrul unor proiecte naţionale şi internaţionale precum QueXting, GramaXing, TagShare, LTRC şi Nexing.

În proiectul prezent, grupul NLX va livra şi adnota obiecte de învăţare portugheze, va oferi feedback pentru noile funcţionalităţi, va dezvolta un vocabular pentru limba portugheză, şi va participa la evaluare şi validare.

Membrii proiectului LT4eL din partea Universităţii din Lisabona sunt:

Partner Logo

Institutul de Informatică, Academia Poloneză de Ştiinţe, Polonia

Institutul de Informatică al Academiei Poloneze de Ştiinţe (II APS) este centrul naţional de cercetare de excelenţă în informatică. Activitatea de cercetare se desfăşoară în două departamente: Departamentul de Fundamente Teoretice în Informatică şi Departamentul de Inteligenţă Artificială. În Departamentul de Inteligenţă Artificială colaborează 6 grupuri, incluzând grupul de Ingineria Lingvisticii. Grupul de Ingineria Lingvisticii are 7 membri permanenţi , un membru cu jumătate de normă şi doi membri asociaţi străini.

Principalul domeniu de cercetare al grupului include:

Grupul a primit recent un grant de cercetare de 36 de luni din partea Comitetului de Cercetare Ştiinţifică (KBN) prin care se doreşte construirea unui larg corpus al limbii poloneze adnotat lingvistic, accesabil pe internet, precum şi instrumente pentru adnotarea, indexarea sa şi căutare în corpus. De asemenea mai deţine două granturi KBN (30 şi 36 luni) ce au ca temă extragerea de informaţii şi achiziţia automată a cunoştinţelor.

În cadrul LT4eL, II APS va avea un rol active în pachetul de lucru 2 şi va fi responsabil cu adnotarea resurselor poloneze, cu funcţionalităţile şi vocabularul limbii poloneze şi va lua parte la validarea unor funcţionalităţi.

Membrii proiectului LT4eL din partea Academiei Poloneze de Ştiinţe sunt:

Institutul de Procesare Paralelă, Academia Bulgară de Ştiinţe

Institutul de Procesare Paralelă (IPP) din cadrul Academiei Bulgare de Ştiinţe a fost fundat în 1985, aducând împreună specialişti din diferite domenii ale tehnologiei informaţiei, care includ reţelistică, matematica ambientală, calcule de anvergură, inteligenţă artificială şi procesarea limbajului natural. Astăzi IPP este organizaţia de elită a Academiei Bulgare în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor.

Laboratorul Institutului de Modelare Lingvistică (LML), care este implicat în proiectul LT4eL, este instituţia bulgară de vârf în lingvistică computaţională şi inteligenţă artificială, implicată în mai mult de 25 de proiecte internaţionale în ultimul deceniu. Domeniul său de investigaţie se întinde de la procesarea limbajului natural (în special pentru limba bulgară), la activităţi de cercetare şi dezvoltare în reprezentarea cunoaşterii şi managementul ontologiilor. LML dispune de o mare colecţie de corpusuri şi foloseşte diferite instrumente pentru menţinerea structurilor conceptuale şi ontologii.

Dată fiind expertiza sa în domeniul reprezentării cunoaşterii şi în dezvoltarea ontologiilor, IPP va fi conducătorul pachetului referitor la dezvoltarea ontologiilor (WP3). Institutul va colabora îndeaproape cu Universitatea din Malta, dezvoltând împreună ontologia independentă de limbă şi vocabularul englez. În plus, va colecta şi adnota obiectele de învăţare bulgare, va crea un vocabular al limbii bulgare şi va participa la validarea şi evaluarea noilor funcţionalităţi.

Membrii proiectului LT4eL din partea Academiei Bulgare de Ştiinţă sunt:Partner Logo

Open University, Marea Britanie

Cu un număr de 200.000 studenţi, Open University este de departe cea mai mare universitate a Marii Britanii şi a treia ca mărime din lume. 180.000 din studenţi sunt online şi Universitatea are experienţă semnificativă în întreaga arie de aplicaţii eLearning. Expertiza în tehnologiile educaţiei este unul din domeniile noastre de vârf.

Centrul de Cercetare în Informatică (CRC) acoperă diferite arii universitare în care se efectuează cercetări calitative în informatică. Are un profil internaţional în PLN, incluzând filtrarea informaţiei, evaluare, generare multilingvă şi evaluare la distanţă, în Ingineria Cerinţşelor Software şi în interacţiunea om-calculator. Alte domenii relevante sunt Ontologiile şi Webul Semantic, precum şi Predarea Informaticii. CRC încurajează cercetări pentru susţinerea aplicaţiilor de învăţare, iar o importanţă deosebită o are colaborare strânsă cu zona de predare şi învăţare universitară, care dezvoltă noi aplicaţii pentru studenţi.

Personalul CRC au o istorie bogată în atragerea de fonduri de cercetare. Proiecte europene recente relevante pentru LT4eL includ E-LeGI, LeGE-WG, MOBIlearn, NECA şi Semantic Mining Network of Excellence.

Open University va constitui legătur cu comunitatea eLearning, alături de Universitatea din Cologne şi Universitatea din Zürich. Aceştia vor fi principalii responsabili pentru validarea Sistemului de Management al Învăţării extins şi vor contribui la dezvoltarea noilor funcţionalităţi folosind experienţa pedagogică şi educaţională. Universitatea Open University va fi conducătorul pachetului WP5.

Membrii proiectului LT4eL din partea Open University sunt:

Partner Logo

Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi (Facultatea de Informatică), România

Facultatea de Informatică a Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi (UAIC-FII) oferă programe universitare în Informatică şi Tehnologia Informaţiei, programe post-universitare în patru domenii, incluzând Lingvistică Computaţională, precum şi cursuri de pregătire continuă şi de doctorat în Informatică.

Activităţile de cercetare desfăşurate includ proiectarea şi realizarea unor instrumente pentru tehnologia limbajului pentru limba română, dar şi aplicaţii independente de limbă: prelucrare morfologică şi sub-sintactică, reprezentarea cunoaşterii, semantică lexicală, arhitecturi WordNet, procesare şi reprezentare a discursului independent de limbă (inclusiv parsare şi rezoluţia anaforei, sumarizare, sisteme întrebare-răspuns), instrumente de adnotare a corpusurilor şi dezvoltare de corpusuri adnotate, achiziţie, procesare şi standardizare a resurselor lingvistice etc.

UAIC-FII promovează de asemenea învăţământul la distanţă: din 2002, FII oferă cursuri de eLearning altor 5 facultăţi ale UAIC, formând astfel viitorii specialişti în folosirea şi dezvoltarea materialelor electronice/web în predare, în organizarea cursurilor online şi la distanţă. Cercetătorii şi studenţii FII dezvoltă diferite materiale şi programe educaţionale.

Multe din activităţile de cercetare din facultate au fost dezvoltate în colaborare cu organisme naţionale de cercetare sau au fost suportate prin finanţări ale CE (TELRI, ELRA, BALKANET). Din 2005, UAIC-FII este un membru în Knowledge Web NoE al PC6.

Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi este conducătorul WP1, pachetul de lucru care se referă la activităţile preparatoare necesare celorlalte WP. Acest pachet include colectarea documentelor ce vor fi folosite pentru adnotarea obiectelor de învăţare şi pentru standardizarea adnotării lingvistice. UAIC-FII va colabora de asemenea şi la realizarea celorlalte pachete de lucru.

Membrii proiectului LT4eL din partea Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi sunt:

Partner Logo

International Security Network (ISN), Institutul Federal Elveţian de Tehnologie - Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, Elveţia

ISN este un serviciu public disponibil gratuit ce oferă o gama largă de produse şi resurse pentru încurajarea schimbului de informaţii între specialişti din domeniul relaţiilor internaţionale şi al securităţii din întreaga lume.

ISN este finanţat în colaborare de Departamentul Federal Elveţian de Apărare, Protecţie Civilă şi Sport - Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport (DDPS) şi ETH Zürich. Baza operaţională este la Centrul de Studii de Securitate - Center for Security Studies (CSS) din ETH Zürich. Echipele ISN se implică în proiecte de cercetare şi activităţi educaţionale, oferă buletine de ştiri şi analize detaliate şi dezvoltă tehnologii pentru schimbul de informaţii şi pentru crearea şi suportul e-learning. ISN are relaţii strânse cu parteneri instituţionali internaţionali de renume - institute de cercetare, grupuri de specialişti, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale.

În 2004, ISN a început colaborarea cu proiectul open-source ILIAS dezvoltat la Koln, Germania, cu scopul de a contribui la dezvoltarea platformei ILIAS de management al învăţării. Astăzi, sistemul PfP de management al învăţării de la ISN se bazează pe ILIAS şi este utilizat în principal de universităţi şi academii militare precum NATO Defense College din Roma şi Baltic Defence College din Estonia. Ca rezultat al acestei colaborări, ILIAS a primit certificare SCORM în toamna anului 2004, devenind astfel prima platformă open-source de management al învăţării certificată SCORM din întreaga lume.

ISN va fi principalul responsabil pentru integrarea noilor funcţionalităţi dezvoltate în proiectul LT4eL (WP4), în acest sens colaborând îndeaproape cu Charles University din Praga şi primind sprijinul tuturor celorlalţi membri ai proiectului. De asemenea, Open University, ETH Zürich şi ISN au experienţă semnificativă în domeniul e-learning şi vor juca rolul de intermediar cu comunitatea de profil. Aceşti parteneri vor fi principalii responsabili pentru validarea noilor funcţionalităţi adăugate prin proiectul LT4eL la sistemul de management al învăţării şi vor contribui la dezvoltarea noilor funcţionalităţi şi din perspective educaţionale şi pedagogice. Membrii ISN ai proiectului LT4eL se vor ocupa de problema drepturilor de proprietate intelectuală pentru materialele de învăţare germane.

Membrii ISN ai proiectului LT4eL sunt:

Partner Logo

Universitatea Hamburg (Departamentul Sisteme pentru Limbaj Natural), Germania

Grupul "Sisteme pentru Limbaj Natural" (NatS) este un institut din cadrul Departamentului de Informatică al Universităţii din Hamburg. În cadrul grupului lucrează aproximativ 15 cercetători, fiind unul dintre cele mai eminente şi vechi institute de cercetare în limbaj natural din Germania. Institutul dispune de laboratoare moderne, în care cele mai actuale tehnologii au fost testate şi aplicate pentru medii realiste. Dintre direcţiile de cercetare, un rol important îl revine proiectării şi realizării de sisteme software pentru interacţiunea om-calculator prin combinarea expertizei în Informatică şi în lingvistică modernă. Cercetarea acoperă toate domeniile, de la semnalul sonor la semantică de cel mai înalt nivel, reprezentări pragmatice şi de discurs.

Multilingvism şi multi-modalitate au devenit cele mai importante perspective de lucru din ultimii 5 ani. Diverse proiecte de Traducere Automată şi Semi-automată au fost efectuate pentru perechi de limbi precum: germană-română, germană-cehă, germană-bulgară, engleză-spaniolă. Institutul a dobândit experienţă de asemenea în aplicarea sistemelor de învăţare în contexte multilingve.

Grupul a participat la un număr de proiecte naţionale şi internaţionale, precum CompTrain, DAWAI, ESITEC, Verbmobil, ISLE şi proiectul DBRMAT. Membrii ai grupului sunt implicaţi activ în organizarea de evenimente internaţionale la conferinţe din domeniu: MT-Summit, RANLP, LREC. Universitatea din Hamburg, în particular NatS, va fi gazda şcolii de vară ELSNET 2006 şi a Conferinţei Internaţionale International Conference of Language for Special Purposes în 2007.

Multilingvismul este o componentă importantă a proiectului de care trebuie să se ţină cont în special pentru integrarea diverselor funcţionalităţi în sistemul ILIAS, dar şi pentru potrivirea vocabularelor referitoare la diferitele ontologii. Universitatea din Hamburg va fi responsabilă pentru îndeplinirea acestei sarcini.

Universitatea va colabora de asemenea la realizarea celorlalte pachete. Colectivul va face un inventar şi o clasificare a resurselor şi instrumentelor relevante, concentrându-se în special pe aspecte multilingve. Împreună cu Universităţile din Tübingen şi Zürich, va colecta obiectele de învăţare germane şi se vor ocupa de adnotarea lingvistică şi structurală a acestor obiecte.

Membrii proiectului LT4eL din partea Universităţii din Hamburg sunt:

Partner Logo

Universitatea din Malta, CSAI şi Institutul de Lingvistică, Malta

Departamentul de Informatică şi Inteligenţă Artificială (CSAI) a fost înfiinţat în 1993 pentru a mări capacitatea de predare şi cercetare a Universităţii din Malta în domenii din Tehnologia Informaţiei. CSAI este responsabil pentru predare şi cercetare în Informatică la nivel universitar şi de Masterat. CSAI colaborează cu Institutul de Lingvistică care este responsabil pentru cursurile de lingvistică şi cercetări în domenii formale şi aplicate.

Expertiza relevantă pentru proiect în domeniul lingvisticii computaţionale include corectarea ortografică, extragerea de informaţii şi regăsire bazată pe şabloane a evenimentelor pe Internet. În ultimii ani, cercetările s-au axat pe dezvoltarea unui lexicon computaţional pentru limba malteză şi pe realizarea de instrumente. CSAI participă în prezent la proiectele europene REWERSE, MVU şi LATER.

Universitatea este un membru în proiectele GEANT şi EUMEDCONNECT, iar departamentul, care are experienţă şi în arhitecturi P2P, urmăreşte iniţiative legate de GRID computing şi eScience.

Împreună cu Institutul de Procesare Paralelă (Bulgaria), Universitatea din Malta va dezvolta ontologia independentă de limbă şi vocabularul englez. Mai mult, Universitatea din Malta este responsabilă pentru resursele şi funcţionalităţile limbilor malteză şi engleză. Colectivul va colecta material de învăţare pentru limba malteză şi engleză şi le va adnota. Va contribui de asemenea la dezvoltarea vocabularelor care vor fi legate de ontologie. În final, va participa la validarea şi evaluarea funcţionalităţilor.

Membrii proiectului LT4eL din partea Universităţii din Malta sunt:

Partner Logo

Universitatea Tübingen, Departamentul de Lingvistică, Germania

Departamentul de Lingvistică (Seminar für Sprachwissenschaft; SfS) a fost înfiinţat în 1985. Direcţia de cercetare predominată a SfS este lingvistica teoretică şi computaţională dintr-o perspectivă interdisciplinară. În ultimii ani, cercetările în lingvistică computaţională la SfS au dus la realizarea diferitor resurse şi instrumente de calitate superioară în domeniul lexicografiei computaţionale, traducerii automate şi lingvisticii corpusului, incluzând resursa lexico-semantică GermaNet, corpusuri adnotate şi bancă de arbori pentru limbile germană şi engleză.

SfS are un istoric lung în finanţare externă şi a câştigat o vastă experienţă în diferite proiecte şi programe de cercetare naţionale şi internaţionale. Departamentul a fost implicat în câteva proiecte europene, cum sunt COMPASS, TwentyOne, EuroWordNet, şi proiecte naţionale ca Verbmobil şi Dezambiguizare Lexico-Semantică(SLD). SfS este în prezent partener în proiectul IMDI ce vizează standarde descriptive pentru resursele lingvistice.

SfS are de asemenea experienţă în domeniul învăţării la distanţă. A dezvoltat material de predare şi a implementat cursuri virtuale pentru lingvişti computaţionali într-un proiect finanţat de guvernul de la Baden-Württemberg, numit VirtuGrade, şi într-un proiect finanţat de Guvernul Federal al Germaniei, Medien-intensive Lehrmodule in der Computerlinguistik-Ausbildung (MiLCA), pentru care a avut rolul de coordonator naţional.

Toţi partenerii vor participa la cercetarea şi dezvoltarea noilor funcţionalităţi bazate pe tehnologia limbajului ce vor fi integrate în platforma ILIAS (WP2). Universitatea din Tübingen va fi conducătorul acestor activităţi şi va colabora îndeaproape cu Academia Poloneză de Ştiinţe. Departamentul va contribui de asemenea şi la alte pachete. Va inventaria şi clasifica resursele şi instrumentele relevante. În plus, în colaborare cu universităţile din Hamburg şi Zürich, vor fi colectate şi adnotate materiale de învăţare germane şi se va lucra la dezvoltarea vocabularului limbii germane. În final, departamentul va participa la validarea şi evaluarea noilor funcţionalităţi, axându-se pe problemele tehnice.

Membrii proiectului LT4eL din partea Universităţii din Tübingen sunt:

Partner Logo

Universitatea de Ştiinţe Aplicate Winterthur, Zürich, Institutul de Traducere şi Interpretariat, Elveţia

Institutul de Traducere şi Interpretariat (IUED) este parte componentă a Şcolii de Comunicare la ZHW, care şi-a început activitatea acum cinci ani ca rezultat a fuzionării Şcolii pentru Traducere şi Interpretariat din Zurich (DOZ) cu Politehnica din Winterthur şi cu şcoala de Economie şi Administrarea Afacerilor din Winterthur.Cu scopul de a oferi un program de absolvire în Traducere şi Interpretariat pentru Conferinţe IUED găzduieşte două centre de cercetare şi de asigurare de servicii, Centrul de Terminologie şi Centrul de Lingvistică Computaţională.

O importanţă deosebită în cercetările şi dezvoltările actuale este acordată rolului tehnologiilor limbajului şi eLearning în instruirea translatorilor. Proiectele eLearning includ ZHW Licenţă de Utilizare a Calculatoarelor pentru Translatori, TransTech, Instrumente pentru Translatori şi Instrumente pentru Cercetare.

Institutul are o experienţă considerabilă în domeniul eLearning şi va lucra (împreună cu Open University din Cologne) ca punct de legătură cu această comunitate. Impreună vor fi principalii responsabili pentru validarea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Învăţării extins şi vor contribui la dezvoltarea de noi funcţionalităţi din prisma experienţei pedagogice şi educaţionale pe care o posedă. Împreună cu Universitatea din Hamburg şi cu Universitatea din Tübingen, ZHW/IUED va fi responsabil pentru resursele şi funcţionalităţile pentru limba germană.

Membri în LT4eL din partea Universităţii din Zürich