top

Plán práce

Příprava jeviště
downdown
Poloautomatické generování metadat podporované prostředky jazykových technologií
right
Obohacování elektronické výuky o sémantické znalosti
downdown
Integrace nových funkcí do systému pro správu učebních materiálů ILIAS
down
Ověřování nových funkcí v systému pro správu učebních dat ILIAS
Dissemination, transfer and broad take-up of programme results
Vedení projektu


WP1 - Příprava jeviště

Vedoucí úkolu: Univerzita AI. I. Cuzy v Iasi

Cíle

Hlavním cílem této fáze je příprava materiálu zahrnující sběr a normalizaci učebních materiálů, které budou použity v projektu. Dalším důležitým úkolem je shoda při chápání odpovídajících standardů a postupů v rámci konsorcia.

Popis práce

Materiály k odevzdání

D1.1 (Květen 2006) Sbírka učebních objektů s vyřešenými autorskými právy pro všechny jazyky, které jsou předmětem projektu, a pokyny pro jejich anotaci (aspoň 1000 stránek pro každý jazyk).WP2 - Poloautomatické generování metadat podporované prostředky jazykových technologií

Vedoucí úkolu: Univerzita v Tybinkách

Cíle

Cílem tohoto úkolu je zlepšení získávání obsahu a jeho dostupnosti prostřednictvím identifikace učebního materiálu pomocí popisných metadat. Jazykové technologie a prostředky pro jazyky zúčastněné v projektu budou využity pro vývoj funkcí, které umožní poloautomatické generování metadat. Implementovány, zdokumentovány a vyhodnoceny budou následující funkce:

Popis práce

Materiály k odevzdání

D2.1. (Květen 2006 & listopad 2006), Lingvisticky a strukturně anotované učební objektu pro různé jazyky.

D2.2 (Listopad 2006 & listopad 2007 & květen 2008) Zdokumentovaný extraktor klíčových slov (alespoň 1000 klíčových slov) a zpráva o jeho integraci do libovolného systému pro správu učebních materiálů, včetně systému ILIAS.

D2.3 (Listopad 2006 & listopad 2007 & listopad 2008) Zdokumentovaný detektor kandidátů pro glosář a zpráva o jeho integraci do libovolným systémem pro správu učebních materiálů, včetně systému ILIAS.WP3 - Obohacování elektronické výuky o sémantické znalosti

Vedoucí úkolu: IPP, Bulharská akademie věd

Cíle

Cílem tohoto úkolu je obohatit systémy pro správu učebních materiálů o sémantické znalosti, tzn. ontologie. Tím by se mělo podařit zlepšit organizování a vyhledávání znalostí napříč mezi jednotlivými jazyky. Zvláštní pozornost bude věnována jazykům nových členských států a přidružených a kandidátských zemí a rodinám jazyků reprezentovaných v konsorciu.

Ontologie umožní vybudování kurzů určených pro jednotlivé specifické uživatele pomocí sémantického dotazování na oblasti zájmu těchto uživatelů. Také zlepší vytváření personalizovaného obsahu a dovolí decentralizaci a spolupráci při správě obsahu stejně jako vícejazyčné vyhledávání.

Popis práce

Materiály k odevzdání

D3.1 (Listopad 2006 & listopad 2007 & květen 2008) Ontologie pro alespoň 1000 konceptů a zpráva o její integraci do libovolného systému pro správu výukového materiálu postaveného na otevřených zdrojových kódech (včetně systému ILIAS).

D3.2 (Listopad 2007 & květen 2008) Vývoj všech jazykových slovníčků a anotovaných korpusů, vícejazyčné vyhledávání.WP4 - Integrace nových funkcí do systému pro správu učebních materiálů ILIAS

Vedoucí úkolu: Universita v Kolíně nad Rýnem

Cíle

Ohniskem tohoto úkolu je integrace nových funkcí a vyhledávání založeného na onlologii do systému pro správu učebních materiálů ILIAS. Pro integraci do ostatních systémů používajících otevřené zdrojové kódy bude poskytnuta dokumentace. Tento přístup je možný vzhledem k modularitě nově vyvíjených funkcí. Anotace metadat a ontologií řízené vyhledávání a navigace dovolí individuální přizpůsobení obsahu studentovi a vytvoření různých způsobů průchodu učebním materiálem.

Popis práce

Materiály k odevzdání

D4.1 (Listopad 2007 & květen 2008) Integrace funkcí a ontologie do systému ILIAS a relevantní dokumentace pro integraci do ostatních systémů používajících otevřené zdrojové kódy (včetně systému ILIAS).WP5 - Ověřování nových funkcí v systému pro správu učebních dat ILIAS

Vedoucí úkolu: Open University (Anglie)

Cíle

V rámci tohoto úkolu budou vyhodnoceny následující body:

Popis práce

Materiály k odevzdání

D 5.1 (Květen 2007 & listopad 2007 & květen 2008) Zpráva o ověřovací metodologii, která bude zahrnovat vytvoření dotazníků a sestavení experimentů (květen 2007) a jejich provedení (listopad 2007, květen 2008), analytické porovnání projektem předpokládaných uživatelských scénářů a skutečného použití vybranou skupinou uživatelů jak s ohledem k poloautomatickému generování metadat, tak i k (vícejazyčnému) vyhledávání založenému na ontologii (listopad 2007, květen 2008), a formulaci závěrů (květen 2008).WP6 - Dissemination, transfer and broad take-up of programme results

Vedoucí úkolu: Univerzita v Utrechtu

Cíle

Cílem tohoto úkolu je představení a publikace výsledků projektu, které podpoří přenos znalostí a širokou aplikaci výsledků projektu. Projekt se bude soustřeďovat na následující skupiny:

Popis práce

Materiály k odevzdání

D6.1 (Květen 2006) Plán zveřejňování a aktualizace (listopad 2006, listopad 2007, květen 2008).

D6.2 (Květen 2006) Plán využití a aktualizace (listopad 2006, listopad 2007, květen 2008).WP7 - Vedení projektu

Vedoucí úkolu: Univerzita v Utrechtu

Cíle

Celkové vedení a koordinace řešení projektu včetně zprostředkování spojení mezi partnery a spojení s orgány EU.

Popis práce