top

Werkplan

Setting the Scene
downdown
Semi-automatic metadata generation driven by Language Technology resources
right
Enhancing eLearning with semantic knowledge
downdown
Integration of the new functionalities in the ILIAS Learning Management System
down
Validation of new functionalities in the ILIAS Learning Management System
Dissemination, transfer and broad take-up of programme results
Project management


WP1 - Setting the scene

WP leider: Universiteit "Al.I.Cuza", Iasi, Roemenië

Doelstellingen

Het doel van deze workpackage is het uitvoeren van voorbereidend werk. Dit houdt in het verzamelen en normaliseren van het leermateriaal dat in het project gebruikt gaat worden en het maken van gemeenschappelijke afspraken over relevante standaards en procedures binnen het consortium.

Werkbeschrijving

Eindproducten

D1.1 (mei 2006) verzameling leerobjecten vrij van IPR voor de in het project behandelde talen en richtlijnen voor de annotatie van de objecten (minstens 1000 pagina's per taal).WP2 - Semi-automatische metadataontwikkeling aangedreven door taaltechnologische bronnen

WP leider: Universiteit van Tübingen

Doelstellingen

Het doel van deze workpackage is de vindbaarheid en toegankelijkheid van inhoud te verbeteren door het leermateriaal te identificeren met behulp van beschrijvende metadata. Taaltechnologische programma’s en bronnen voor de in het project aanwezige talen zullen worden aangewend om functionaliteiten te ontwikkelen die semi-automatische generatie van metadata eenvoudiger zullen maken. De volgende functionaliteiten zullen geïmplementeerd, gedocumenteerd en geëevalueerd worden:

Werkbeschrijving

Eindproducten

D2.1. (mei 2006 & november 2006), Linguistisch en structureel geannoteerde leerobjecten voor de diverse talen.

D2.2 (november 2006 & november 2007 & mei 2008) Gedocumenteerde keywordextractor (minstens 1000 keywords) en een rapport voor de integratie van deze extractor in elk willekeurig open source LMS, inclusief ILIAS.

D2.3 (november 2006 & november 2007 & november 2008) gedocumenteerde detector voor kandidaten voor opname in verklarende woordenlijst en een rapport voor de integratie hiervan in elk willekeurig LMS, inclusief ILIAS.WP3 - eLearning verbeteren met behulp van semantische kennis

WP leider: IPP, Bulgarian Academy of Science

Doelstellingen

Het doel van deze workpackage is Learning Management Systemen te versterken door semantische kennis in de vorm van ontologieën te integreren. De organisatie en vindbaarheid van de leerobjecten over taalgrenzen heen kan hierdoor verbeterd worden. Speciale aandacht zal gegeven worden aan de talen van de nieuwe lidstaten en kandidaatlidstaten en aan de in het consortium vertegenwoordigde taalfamilies.

De ontologieën zullen de constructie van gebruikersspecifieke cursussen eenvoudiger maken, doordat semantisch query-en op relevante onderwerpen mogelijk is. Tevens zullen zij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van gepersonaliseerde inhoud verbeteren en decentralizatie van inhoud, samenwerking bij inhoudbeheer en multilinguale vindbaarheid mogelijk maken.

Werkbeschrijving

Eindproducten

D3.1 (november 2006 & november 2007 & mei 2008) Ontologie van minstens 1000 concepten en een rapport voor de integratie van deze ontologie binnen elk willekeurig open source LMS (inclusief ILIAS).

D3.2 (november 2007 & mei 2008) Ontwikkeling van woordenlijsten voor alle talen en geannoteerde corpora zodat multilinguale vindbaarheid mogelijk is.WP4 - Integratie van de nieuwe functionaliteiten in het ILIAS Learning Management Systeem

WP leider: Universiteit van Keulen

Doelstellingen

Het doel van deze workpackage omvat zowel de integratie van de nieuwe functionaliteiten als het mogelijk maken van ontologiegebaseerd vinden van leerobjecten in het ILIAS Learning Management Systeem. Documentatie zal verschaft worden die integratie in elk willekeurig open source LMS mogelijk zal maken, gegeven de modulariteit van de ontwikkelde nieuwe middelen. Metadata-annotatie en ontologiegebaseerde zoek- en navigatiemogelijkheden zullen individuele inhoudcombinatie voor leerlingen en individuele leerpaden mogelijk maken.

Werkbeschrijving

Eindproducten

D4.1 (november 2007 & mei 2008) Integratie van functionaliteiten en ontologieën in ILIAS en relevante documentatie voor de integratie in elk willekeurig open source Learning Management Systeem (inclusief ILIAS).WP5 - Validatie van de nieuwe functionaliteiten in het ILIAS Learning Management Systeem

WP leider: Open Universiteit (Engeland)

Doelstellingen

Het doel van deze workpackage is het bepalen van:

Werkbeschrijving

Eindproducten

D 5.1 (mei 2007 & november 2007 & mei 2008) Rapporteren over validatiemethodologie, wat concreet in zal houden de ontwikkeling van vragenlijsten en het opzetten van experimenten (mei 2007), het uitvoeren van deze experimenten (november 2007, mei 2008) en analytische vergelijking van verwachtte gebruikssituaties voorzien binnen het project en echt gebruik door een groep gebruikers wat betreft zowel de semi-automatische generatie van metadata als de ontologiegebaseerde (meertalige) terugvinding (november 2007, mei 2008) en de conclusies (mei 2008).WP6 - Verspreiding, overdracht en brede ingebruikname van projectresultaten

WP Leider: Universiteit Utrecht

Doelstellingen

Het doel van deze ‘work package’ is het presenteren en verspreiden van de resultaten van het project, om de overdracht van kennis en brede gebruikmaking van projectresultaten te bevorderen. De volgende groepen zijn met name doelgroepen:

Werkbeschrijving

Eindproducten

D6.1(mei 2006) Verspreidingsplan en updates (november 2006, november 2007, mei 2008).

D6.2 (mei 2006) Gebruiksplan en updates (november 2006, november 2007, mei 2008)WP7 - Projectmanagement

WP Leider: Universiteit Utrecht

Doelstellingen

Alles omvattend management en coördinatie bij de uitvoering van het project, inclusief contact onderhouden met de partners en contact onderhouden met de EC.

Werkbeschrijving