top

Plan de lucru

Pregătirea scenei
downdown
Generare semi-automată a metadatelor dirijată de resurse ale Tehnologiei Limbajului
right
Îmbogăţirea eLearning-ului cu cunoştinţe semantice
downdown
Integrarea de noi funcţionalităţi în Sistemul de Management al Învăţării ILIAS
down
Validarea noilor funcţionalităţi în Sistemul de Management al Învăţării ILIAS
Diseminare, transfer şi popularizare pe larg a rezultatelor programului
Managementul proiectului


WP1 - Pregătirea scenei

Coordonatorul planului de lucru: Universitatea AI. I. Cuza Iaşi

Obiective

Scopul acestui plan de lucru este de a efectua activităţi pregătitoare ce includ colectarea şi normalizarea materialului de învăţare ce va fi folosit în proiect, precum şi realizarea unei înţelegeri comune a standardelor şi procedurilor relevante din consorţiu.

Descrierea activităţilor

Termene

D1.1 (Mai 2006) colecţia de obiecte de învăţare pentru limbile referite în proiect, din care au fost excluse documentele protejate de Dreptul de Proprietate Intelectuală, şi indicaţii pentru adnotarea lor (cel puţin 1000 pagini pe limbă).WP2 – Generare semi-automată a metadatelor dirijată de resurse ale Tehnologiei Limbajului

Coordonatorul planului de lucru: Universitatea din Tübingen

Obiective

Scopul acestui pachet de lucru este de a îmbunătăţi regăsirea şi accesibilitatea conţinutului prin identificarea materialului de învăţare folosind metadate descriptive. Tehnologii şi resurse ale limbajului pentru limbile referite în proiect vor fi folosite pentru a dezvolta funcţionalităţi care vor facilita generarea semi-automată a metadatelor. Următoarele funcţionalităţi vor fi implementate, documentate şi evaluate:

Descrierea activităţilor

Termene

D2.1 ((Mai 2006 & Noiembrie 2006), obiecte de învăţare adnotate din punct de vedere structural şi lingvistic pentru diferitele limbi;

D2.2 (Noiembrie 2006 & Noiembrie 2007 & Mai 2008) extractor de cuvinte cheie din documente (cel puţin 1000 cuvinte) şi raport pentru integrarea sa în orice Sistem open-source de Management al Învăţării, inclusiv ILIAS;

D2.3 (Noiembrie 2006 & Noiembrie 2007 & Mai 2008) detector documentat de candidaţi pentru glosar şi raport pentru integrarea sa în orice SMÎ open-source.WP3 – Îmbogăţirea eLearning-ului cu cunoştinţe semantice

Coordonatorul planului de lucru: IPP, Academia Bulgară de Ştiinţe

Obiective

Scopul acestei activităţi este de a îmbogăţi Sistemul de Management al Învăţării cu cunoştinţe semantice, şi anume ontologii, pentru a îmbunătăţi organizarea şi regăsirea obiectelor de învăţare interlingve. O atenţie specială va fi acordată limbilor noilor state membre şi celor candidate afiliate, precum şi familiilor de limbi reprezentate în Consorţiu.

Ontologiile vor facilita construcţia de cursuri specifice fiecărui utilizator, prin interogări semantice după domeniul de interes; vor îmbunătăţi crearea de conţinut personalizat şi vor permite descentralizarea şi cooperarea managementului conţinutului, precum şi pentru regăsiri multilingve.

Descrierea activităţilor

Termene

D3.1 (Noiembrie 2006 & Noiembrie 2007 & Mai 2008) Ontologie de aproximativ 1000 concepte şi rapoarte privind integrarea sa în SMÎ open -source (inclusiv ILIAS).

D3.2 (Noiembrie 2007 & Mai 2008) dezvoltarea tuturor vocabularelor limbilor şi a corpusurilor, regăsire multilingvă.WP4 – Integrarea de noi funcţionalităţi în Sistemul de Management al Învăţării ILIAS

Coordonatorul planului de lucru: Universitatea din Cologne

Obiective

Scopul acestui pachet de lucru este integrarea unor noi funcţionalităţi cum ar fi regăsirea bazată pe ontologie în Sistemul de Management al Învăţării ILIAS. Totodată documentaţia care va fi pusa la dispoziţie va permite integrarea şi în alte sisteme SMÎ open-source, datorită modularităţii noile resurse dezvoltate. Adnotarea metadatelor, cautarea bazată pe ontologii şi navigarea va permite asamblarea conţinutului individual pentru diferiţi e-elevi, precum şi direcţii de învăţare individuale.

Descrierea activităţii

Termene

D4.1 (Noiembrie 2007 & Mai 2008) Integrarea funcţionalităţilor şi a ontologiilor în ILIAS şi documentare referitoare la integrarea în orice Sistem de Management al Învăţării open-source (inclusiv ILIAS).WP5 - Validarea noilor funcţionalităţi în Sistemul de Management al Învăţării ILIAS

Coordonatorul planului de lucru: Open University (Anglia)

Obiective

Scopul acestui pachet de lucru este să evalueze:

Descrierea activităţii

Termene

D5.1 (Mai 2007 & Noiembrie 2007 & Mai 2008) Raportarea metodologiei de validare care va include dezvoltarea chestionarelor şi stabilirea experimentelor (Mai 2007) şi efectuarea lor (Noiembrie 2007, Mai 2008), şi analiza comparativă a unor cazuri de utilizare prezise şi utilizarea efectivă de către grupuri demonstrative de utilizatori atât în ceea ce priveşte generarea automată de metadate, cât şi ontologiile multilingve (Noiembrie 2007, Mai 2008) şi concluzii (Mai 2008).WP 6 - Diseminare, transfer şi popularizare pe larg a rezultatelor programului

Coordonatorul planului de lucru: Universitatea Utrecht

Obiective

Scopul acestui pachet de lucru este să prezinte şi să disemineze rezultatele proiectului pentru a asigura transferul tehnologic şi răspândirea largă a rezultatelor programului. Următoarele grupuri reprezintă grupuri ţintă:

Descrierea activităţilor

Termene

D6.1 (Mai 2006) Plan de diseminare şi actualizare (Noiembrie 2006, Noiembrie 2007, Mai 2008).

D6.2 (Mai 2006) Plan de exploatare şi actualizare (Noiembrie 2006, Noiembrie 2007, Mai 2008).WP7 - Managementul proiectului

Coordonatorul planului de lucru: Universitatea din Utrecht

Obiective

Management şi coordonare generală a execuţiei proiectului, incluzând legaturile dintre parteneri şi legătura cu Comisia Europeană.

Descrierea activităţilor