Muziekwetenschap, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht, telefoon (030) 253 63 00, fax (030) 253 61 67

INTERNATIONAL
BACH SYMPOSIUM
UTRECHT 2000

Bach Research in 2000 - Problems and Perspectives
Universiteit Utrecht, September 12 - 14 2000

The sponsors of the Bach-project Utrecht 2000 are:

College van Bestuur
Bestuur van de Faculteit der Letteren
Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur
Onderwijsinstituut Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap
Faculteit Godgeleerdheid
Provincie Utrecht
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Stichting G.H.G. von Brucken Fock Fonds
Fentener van Vlissingen Fonds
Stichting K.F. HeinfondsThis site is designed by ing. D.J. van Driel, last updated June 28 2000