Overzicht Moderne letterkunde


De grote vergelijking; Een vergelijkende analyse van adolescentenromans en volwassenenromans
Moderne letterkunde
Sanne Oudshoorn
October 2012
 
 
Het subject in crisis: poststructuralisme als dagelijkse kost
Moderne letterkunde
Margriet Dorrestijn
September 2012
 
 
Het wezen van de kunstenaar De poëtica van Jan Greshoff in zijn literair kritische werk in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Een analyse van de bundel Critische vlugschriften (1935)
Moderne letterkunde
Leonard Walpot
Juli 2012
 
 
'VAN OSTAYEN, RHYTHMEN-VERDRAAIER EN METRUM-VERKRACHTER'. PROVOCATIES EN TRADITIONALISME IN HET LITERAIRE TIJDSCHRIFT NU (1927-1929)
Moderne letterkunde
JENNE JAN HOLTLAND
April 2012
 
 
DE KONING ZONDER TROON. OVER HET GEBRUIK VAN BEELDSPRAAK IN DE TRANEN DER ACACIA'S VAN WILLEM FREDERIK HERMANS
Moderne letterkunde
MAARTEN ZANTINGE
Februari 2012
 
 
ONDER DE AGAVEN. PSYCHOMACHIE IN DE KORTE VERHALEN VAN F. BORDEWIJK
Moderne letterkunde
TOINE TOONEN
Januari 2012
 
 
KUNSTENAARSROMANS. IS MARIA VAN OOSTERWIJK VAN A.L.G. BOSBOOM-TOUSSAINT EEN KUNSTENAARSROMAN?
Moderne letterkunde
KITTY LAAIJ
Januari 2012
 
 
DE VROUW ZONDER GENADE. DE FEMME FATALE IN DE LITERATUUR
Moderne letterkunde
TOM DE KLERK
Januari 2012
 
 
VAN VROUW TOT VROUW. DE VROUW ALS ONDERDEEL VAN F. BORDEWIJKS VOOR- EN NAOORLOGSE CULTUURKRITIEK
Moderne letterkunde
MELINDA SCHAAP
November 2011
 
 
MYSTIEK GELUK. EEN ONDERZOEK NAAR DE REPRESENTATIE VAN DE NIEUWE MYSTIEK ALS (LITERAIRE) STROMING IN HET FIN DE SIèCLE
Moderne letterkunde
ANNETTE VERMEULEN
November 2011
 
 
KOMT EEN LEZER BIJ EEN BOEK. DESCRIPTIEF ONDERZOEK NAAR DE VERANDERENDE NEDERLANDSE LEESCULTUUR OVER DE PERIODE 2003 TOT 2011
Moderne letterkunde
FLOOR PETERS
November 2011
 
 
GEVANGEN TUSSEN MYTHOLOGIE EN PRAKTIJK. OVER DE POËZIE VAN GEORGE KETTMANN JR.
Moderne letterkunde
MIRJAM VEENHOF
October 2011
 
 
TEGENZANG IN DE BIOLOGISCHE TRAGEDIE. VROUWELIJKE HOMOSEKSUALITEIT IN DE LITERATUUR.
Moderne letterkunde
LEONIE WOLTERINK
Augustus 2011
 
 
ABBING VERSUS CREMER. ONDERZOEK NAAR DE VERANDERINGEN IN HET KUNSTENAARSBEELD IN ROMANS
Moderne letterkunde
MAARTJE BOER
Augustus 2011
 
 
RêVE VS. REVE. DE VERHOUDING TUSSEN FANTASIE EN WERKELIJKHEID IN HET VERHAAL 'DE VAKANTIE'
Moderne letterkunde
DORIEKE STELLINGWERF
Juli 2011
 
 
DE SCHRIJVER EN ZIJN HELDIN. ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN HET LICHAAM VAN CLARA VAN JAN SIEBELINK
Moderne letterkunde
MARJOLEIN OSKAM
Juni 2011
 
 
MENNO TER BRAAK OVER LADY CHATTERLEY'S LOVER VAN D.H. LAWRENCE. EEN KRITISCH ONDERZOEK NAAR ZIJN VERANDERENDE OPVATTING.
Moderne letterkunde
JESSE GOUW
Juni 2011
 
 
JE WILT IN HET GEDICHT BLIJVEN. HOE DE 'O' DE POËTISCHE AANWEZIGHEID VAN DE DICHTERLIJKE STEM BENADRUKT IN DE BUNDELS SPUIT JE RALKLEUR, MOSSELMAN HALLO, PARK SLOPE EN LIL(ZUCHT) VAN ASTRID LAMPE
Moderne letterkunde
KILLA VAN DER STARRE
Juni 2011
 
 
'ALS JE SCHRIJFT, BEN JE DE BAAS'. BEELDEN VAN ZIGEUNERS IN HEDENDAAGSE NEDERLANDSE LITERATUUR.
Moderne letterkunde
LARA GILLEN
Juni 2011
 
 
VINCENT VAN GOGH ALS SCHRIJVER
Moderne letterkunde
MIEKE VAN EIJSDEN
Juni 2011
 
 
'DE TAEL IS GANSCH HET VOLK' / 'BUILDING A NATION FROM WORDS' NATIONALE BEWEGINGEN IN VLAANDEREN EN ZUID-AFRIKA
Moderne letterkunde
EVELYNE NEUT
Juni 2011
 
 
IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET... EEN ONDERZOEK NAAR VERBORGEN BETEKENIS IN MENNO TER BRAAKS HAMPTON COURT
Moderne letterkunde
MARIJE VAN ASSELT
April 2011
 
 
HOE EEN ROMANTICUS ZICH POËTISCH VERHEFT OP ZIJN ZIEKBED. EEN VERKENNING VAN ADRIAAN VAN DER HOOPS ZIEKBED-GEWAARWORDINGEN
Moderne letterkunde
THIJS TOMASSEN
April 2011
 
 
NAAR HET LEVEN GESCHETST? EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR NATURALISME EN VERISME.
Moderne letterkunde
HÉLENE SPIERTZ
Maart 2011
 
 
CANONISERING CONCREET. DE INVLOED VAN LITERAIRE INSTITUTIES OP DE CANONISERING VAN GIPHART EN GRUNBERG
Moderne letterkunde
ROOS FRANKEN
Februari 2011
 
 
GESCHREVEN OM TE CHOQUEREN? HOE 'IK JAN CREMER' EN 'ALLEEN MAAR NETTE MENSEN' TOT CONTROVERSE HEBBEN GELEID.
Moderne letterkunde
KAJ VAN BERKEL
Februari 2011
 
 
'IK HEB ALTIJD GELIJK'. W.F. HERMANS. EEN ONDERZOEK NAAR DE SAMENHANG TUSSEN HET HEDEN EN VERLEDEN
Moderne letterkunde
ANNEMARIJN LEEVER
Januari 2011
 
 
TIJD EN GESCHIEDENIS IN POSTMODERNE ROMANS. EEN SPEL MET TEMPORELE TRADITIES EN HET WERK VAN DE HISTORIOGRAAF
Moderne letterkunde
SEBASTIAAN STROUS
Januari 2011
 
 
SPIEGEL OF MYTHE. EEN VERGELIJKING TUSSEN DE ESSAYS VAN HELLA HAASSE EN WILLEM FREDERIK HERMANS
Moderne letterkunde
LARA BRESSER
Januari 2011
 
 
DE KAARTENMAKER VAN HET LABYRINT. A.F.Th. VAN DER HEYDENS HET SCHERVENGERICHT ALS UITWERKING VAN EEN TONEELSTUK VAN ALBERT EGBERTS
Moderne letterkunde
MICK VAN BIEZEN
November 2010
 
 
HET UNIEKE SCHRIJVERSCHAP VAN EEN 'PUDDINGLITTERATOR'. JO OTTEN EN DE MODERNITEIT IN BED EN WERELD
Moderne letterkunde
WILLEKE KEULEN
Augustus 2010
 
 
ER IS ALTIJD WÁT MET EEN NIEUWE KOMRIJ. EEN ONDERZOEK NAAR DE RECEPTIE VAN DRIE BLOEMLEZINGEN VAN GERRIT KOMRIJ.
Moderne letterkunde
KARLIJN LEENDERS
Augustus 2010
 
 
DE STEM IN DE KRANT IN HET PUBLIEKE DEBAT TIJDENS 'DE GROOTE OORLOG'.
Moderne letterkunde
RONALD BODE
Augustus 2010
 
 
KAAS. EEN ANALYSE VAN DE PARATEKST EN HET MOEDERPERSONAGE VAN KAAS VAN WILLEM ELSSHOT
Moderne letterkunde
CARLA VAN DE VELDE
Juli 2010
 
 
"DE OPSTAND DER DROMERS". EEN SURREALISTISCHE INTERPRETATIE VAN METAFOREN IN 'DE VERHALEN' VAN BELCAMPO
Moderne letterkunde
RENÉE VAN BAALEN
Juli 2010
 
 
EEN VERGELIJKING VAN EVA VAN CARRY VAN BRUGGEN EN MRS DALLOWAY VAN VIRGINIA WOOLF BINNEN DE CONTEXT VAN HET MODERNISME
Moderne letterkunde
FLEUR MAASDAM
Juli 2010
 
 
JAGEN OM TE DODEN. EEN ZOEKTOCHT NAAR DE ACHTERGROND VAN HANS GOMPERTS' KARAKTERMOORD OP MENNO TER BRAAK
Moderne letterkunde
ANJA KAP
Juli 2010
 
 
HET EINDE VAN DE GROTE VERHALEN IN PAUL VERHAEGHENS OMEGA MINOR
Moderne letterkunde
EVA MEYLINK
Juni 2010
 
 
'HIJ DIE OP DEN DOOD KOMT MOET VAN VOREN AF AAN BEGINNEN EN BETAALT DEN INZET'. EEN INTERPRETATIE VAN JAN WOLKERS' DEBUUT SERPENTINA'S PETTICOAT
Moderne letterkunde
MEREL JANSEN
Juni 2010
 
 
VIER VROUWEN EN EEN HUIS. 'DE VROUW' IN BERICHTEN VAN HET BLAUWE HUIS VAN HELLA S. HAASSE
Moderne letterkunde
CRISTEL TEUSINK
Juni 2010
 
 
AUTHENTICITEIT EN MISLEIDING. OVER DE PROBLEMATIEK VAN CARL FRIEDMANS HOLOCAUSTROMAN TRALIEVADER
Moderne letterkunde
ANNE POLKAMP
Juni 2010
 
 
SCHRIJVEN IN DE GEEST VAN DE ZEE. OVER DE VERTELLER EN DE MAN IN TEMPEL EN KRUIS
Moderne letterkunde
RIEKE VAN VLIET
Juni 2010
 
 
WANNEER VERLOREN WIJ ONZE ONSCHULD? EEN ONDERZOEK NAAR TWEE EXPONENTEN VAN DE GEËNGAGEERDE MODERNE POLDERTHRILLER
Moderne letterkunde
FRANK HEINEN
Juni 2010
 
 
LODEWIJK OF HERMANS? Hoe verteltechniek bijdraagt aan de autonomie van IK HEB ALTIJD GELIJK
Moderne letterkunde
MIRJAM RENTING
Juni 2010
 
 
MENNO TER BRAAK EN HENRIK SCHOLTE: NATUURLIJKE RIVALEN
Moderne letterkunde
MAURICE DUMONT
Mei 2010
 
 
DOOR HET OOG VAN DE ANDER. EEN LITERAIRE ANALYSE NAAR DE CONSTRUCTIE VAN DE ANDER IN HET HOOFDPERSONAGE VAN HET SCHNITZELPARADIJS, DE PRESIDENT EN PIZZAMAFFIA VAN KHALID BOUDOU
Moderne letterkunde
MARJOLEIN MEGENS
Mei 2010
 
 
BEPERKING OF BEVRIJDING. DE RECEPTIE VAN MERLYN IN LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN TUSSEN 1962 EN 2009
Moderne letterkunde
WILKE DE BRAAL
April 2010
 
 
ER(TUSSEN)IN. Over culturele identiteit en verbeelde gemeenschappen in de fictie van Abdelkader Benali
Moderne letterkunde
LYS NORBRUIS
April 2010
 
 
ZIT DE MORAAL IN HET PAKKET? EEN ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN 'HET PROBLEEM VAN DE MORAAL'. OVER GOEDE MANIEREN VAN ROBERT ANKER EN POSTMODERNE POËZIE
Moderne letterkunde
HADASSA SLOB
April 2010
 
 
VERSTAANBAAR DE WERKELIJKHEID ONTVREEMDEN. OVER DE VERHOUDING TUSSEN TAAL EN WERKELIJKHEID IN DE ROMANS VAN BERNLEF
Moderne letterkunde
GERINNE LANKHAAR
Februari 2010
 
 
DE SINGULIERE KUNSTENAAR IN VIER ROMANS VAN A.L.G. BOSBOOM-TOUSSAINT
Moderne letterkunde
WENDELA DE RAAT
Februari 2010
 
 
SCHRIJVERSCHAP EN SINGULARITEIT. ANALYSE VAN DRIE SCHRIJVERSROMANS VOLGENS DE KUNSTSOCIOLOGISCHE THEORIE VAN NATHALIE HEINICH
Moderne letterkunde
EMIEL VAN DONGEN
Februari 2010
 
 
OVER DE KUNSTENAAR.VIER ROMANPERSONAGES UIT DE 21STE EEUW
Moderne letterkunde
ROLF TIJSSENS
Februari 2010
 
 
LANGS DE MEETLAT. GENDER IN DE LITERAIRE KRITIEK
Moderne letterkunde
JANNEKE VAN DER VEER
Februari 2010
 
 
DE SINGULIERE KUNSTENAAR GEDRAMATISEERD IN DE NEDERLANDSE ROMAN
Moderne letterkunde
MONIQUE RUBEN
Januari 2010
 
 
WAT WAREN TOCH DE VROUWEN! EEN ONDERZOEK NAAR GENDERBESCHRIJVING DOOR P.A. DAUM IN DE TETRALOGIE IN EN UIT 'S LANDS DIENST
Moderne letterkunde
HANS VAN DER ZEIJDEN
Januari 2010
 
 
VAN ZENUWKOORTS TOT HOGE VERRUKKING. TWEE 'ONBEKENDE' FIN DE SIECLE-ROMANS VAN JOSEPHINE GIESE NADER BEKEKEN
Moderne letterkunde
KARIN VAN WELT
Januari 2010
 
 
REALIST-IN-VERLEGENHEID? OVER HET WERK VAN JEF LAST IN HET KADER VAN DE NIEUWE ZAKELIJKHEID
Moderne letterkunde
ANNET WAALKES
December 2009
 
 
DRIE BALKONS - EEN SURREALISTISCH VERHAAL VAN F. BORDEWIJK GEANALYSEERD
Moderne letterkunde
AAFKE ROMEIJN
Juli 2009
 
 
DE SCHOP ONDER DE KONT VAN DE POËZIE? OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE PODIUMPOËZIE IN NEDERLAND EN HOE DE POETRY SLAM IN DEZE TRADITIE GEPLAATST KAN WORDEN.
Moderne letterkunde
SOPHIE KOK
Juli 2009
 
 
DE LEVENSLOOP VAN DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR
Moderne letterkunde
JANTINE SONNENBERG
Juli 2009
 
 
HAN VAN GREVELINGEN. DE ROL VAN DE ABSTRACTE AUTEUR IN ZIJN ROMAN SPEL ZONDER INZET
Moderne letterkunde
LAURENS JAN STAM
Juli 2009
 
 
DE LITERAIRE THRILLER. EEN ONDERZOEK NAAR HET LITERAIRE VELD ANNO 2009
Moderne letterkunde
HANNAH JANSEN
Juli 2009
 
 
KENT U UW KLASSIEKEN? EEN DISCOURSANALYSE
Moderne letterkunde
LOES VAN ANDEL
Juli 2009
 
 
ER WAS EENS EEN ROMAN IN SPROOKJES. EEN BESCHOUWING OVER ZWELLEND FRUIT VAN PETER VERHELST
Moderne letterkunde
MARIANNE HOKSBERGEN
Juli 2009
 
 
AFKEURING EN WAARDERING. EEN ONDERZOEK NAAR DE WAARDERINGSGESCHIEDENIS VAN MAARTEN 'T HART
Moderne letterkunde
ANNA BROUWER
Juni 2009
 
 
REALITEIT VERSUS REALITEIT. W.F. HERMANS' MOEDWIL EN MISVERSTAND IN EEN SURREALISTISCH LICHT
Moderne letterkunde
DJIM VAN ZALK
Juni 2009
 
 
EEN DUBBELE IDENTITEIT: GARANTIE VOOR SUCCES? EEN ANALYSE VAN HET ERKENNINGSPROCES ZOALS ZICH DAT TOT OP HEDEN HEEFT VOLTROKKEN VOOR ALLOCHTONE AUTEURS BINNEN DE NEDERLANDSE LITERATUUR
Moderne letterkunde
JOSKA BERG
Mei 2009
 
 
TOENADERING EN DISTANTIE. DE POSITIEVERWERVING VAN WILLEM KLOOS EN ZIJN CONTACT MET CAREL VOSMAER
Moderne letterkunde
EVELINE EDELBROEK
Mei 2009
 
 
AWATER ALS EPOS. EPISCHE KENMERKEN IN DE POËZIE VAN MARTINUS NIJHOFF
Moderne letterkunde
WIEKE OBBINK
April 2009
 
 
DE MENSELIJKE STAAT OF DE MOEDERSTAAT? EEN EVALUATIE VAN MATTHIJS DE RIDDERS POLITIEKE WILLEM ELSSCHOT-LEZING
Moderne letterkunde
GIESKE KNEPFLÉ
April 2009
 
 
OEROEG EN SLEUTELOOG. EEN HERHALING VAN ZETTEN?
Moderne letterkunde
MARIËLLA VAN EMST
April 2009
 
 
'WE ZIEN HEM STILAAN NAAR HET EINDE GAAN'. DE GEVOLGEN VAN HET ACTIVISME VOOR HEIMATSCHRIJVER ALFONS JEURISSEN
Moderne letterkunde
DENNIS SMITS
Februari 2009
 
 
VRIENDSCHAP, BEWONDERING EN BEÏNVLOEDING. KUNSTOPVATTINGEN EN ONTWIKKELINGEN VAN E. DU PERRON EN CAREL WILLINK
Moderne letterkunde
LISETTE HUIBERS
Februari 2009
 
 
'ZAL IK OOIT NOG IETS GROOTS KUNNEN SCHRIJVEN?'. OVER DE CANONISERING VAN HET DAGBOEK VAN ANNE FRANK.
Moderne letterkunde
MYRTE ELSINGA
Februari 2009
 
 
HET PRISMA VAN PAUL VAN OSTAIJEN. Een blik op het onderzoek naar het activisme van de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen
Moderne letterkunde
NANA VAN DIJK
Januari 2009
 
 
ZIJ BLOEDDEN OOK VOOR MIJ. REGENERATIE IN DE POËZIE VAN BLANKA GYSELEN 1936-1950.
Moderne letterkunde
NIENKE DRAAISMA
Januari 2009
 
 
DE ADOLESCENTENROMAN, DE KINDERSCHOENEN ONTGROEID?
Moderne letterkunde
EZRA HOMAN
Januari 2009
 
 
HET WEL EN WEE IN DE JORDAAN
Moderne letterkunde
ANNEKE DE GROOT
Januari 2009
 
 
VAN KUNSTENAAR TOT ARTIEST. HET KUNSTENAARSLEVEN CENTRAAL IN ROMANS
Moderne letterkunde
JANTINE MARCHAL
Januari 2009
 
 
DE GRAPHIC NOVEL IN HET LITERAIRE VELD
Moderne letterkunde
FLEUR VAN GREUNINGEN
November 2008
 
 
WIE HAALT ZIJN GELIJK? LITERAIRE ANALYSE VAN HERMANS\' IK HEB ALTIJD GELIJK EN ONDERZOEK NAAR ENKELE KRITIEKEN, \'POLEMISCH MENGELWERK\' EN HET PROCES
Moderne letterkunde
SANDER DE VRIES
Juli 2008
 
 
EEN RIJKE LEEGLOPER; EEN NIETSNUT! OVER DE ROMAN JONKHEER BEEMSEN, EEN STUDIE VAN NESSUNO
Moderne letterkunde
CHARLOTTE FIJNAUT
Juni 2008
 
 
BLOKNOOT 1991 - 1997
Moderne letterkunde
MAARTJE NITRAUW
Juni 2008
 
 
DE PERSONALISTISCH - SOCIALISTISCHE DROOM. DE ROL VAN HERDRIK BRUGMANS IN DE GEESTELIJKE WEDEROPBOUW VAN NEDERLAND
Moderne letterkunde
FRANK BEIJEN
Juni 2008
 
 
MAATSCHAPPIJKRITISCH NATURALISME. EEN ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN DE ROMAN MARTHA DE BRUIN
Moderne letterkunde
MADELON VAN DEN HURK
Juni 2008
 
 
OP ZOEK NAAR GOD IN WARE WOORDEN. OVER CHRISTELIJKE AUTEUR JOKE VERWEERD EN HAAR PLEK IN DE LITERAIRE CANON
Moderne letterkunde
DEBORAH ZIJDERVELD
Juni 2008
 
 
EEN NAR AAN HET HOF: REVE'S RETORIEK IN HET EZEL-PROCES (1966-67)
Moderne letterkunde
TED LAROS
Februari 2008
 
 
GRENSLITERATUUR. EEN ONDERZOEK NAAR GRENSLITERATUUR EN ERVARINGEN VAN LEZERS BIJ HUN INTREDE IN DE WERELD VAN DE VOLWASSENENLITERATUUR
Moderne letterkunde
LYNN SPEELPENNING
Februari 2008
 
 
ZINGEVING IN ZINLOOSHEID OF: KLOKKEN IN HERMANS' EEN HEILIGE VAN DE HORLOGERIE
Moderne letterkunde
ERIK VONCKEN
Januari 2008
 
 
GELOVEN IN DE GROOTE OORLOG. DE ROL VAN RELIGIE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG, WEERGEGEVEN IN DE NEDERLANDSTALIGE LITERATUUR
Moderne letterkunde
KARIN DE LANGE
Januari 2008
 
 
EEN KIND VAN HAAR TIJD. DE RECEPTIE VAN PETRONELLA MOENS HAAR OEUVRE IN VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN
Moderne letterkunde
MARLEEN DEK
November 2007
 
 
TWEEDUIZEND JAAR OVERLEVEN. DE INVLOED VAN DE BEDRIJFSVOERING EN ORGANISATIE VAN ATHENAEUM-POLAK en VAN GENNEP OP HET KLASSIEKE FONDS BINNEN HET TIJDVAK 1990-2005
Moderne letterkunde
MYRTHE SPITERI
Augustus 2007
 
 
DICHTER BIJ DE MUZIEK. De tekst in de muziek; een samenwerking tussen dichters en componisten.
Moderne letterkunde
LINEKE LEVER
Augustus 2007
 
 
DÉSANNE VAN BREDERODE, AVE VERUM CORPUS. EEN PARADOXAAL POSTMODERN DEBUUT?
Moderne letterkunde
MAARTJE VAN BERGE
Augustus 2007
 
 
DE BETOVERING VERBROKEN. HET MAGISCH-REALISME EN DE AFRIKAANSNATIONALISTISCHE MYTHE IN TOORBERG VAN ETIENNE VAN HEERDEN
Moderne letterkunde
MATHILDE VAN DER JAGT
Augustus 2007
 
 
OUDE EN NIEUWE LITERATUUROPVATTINGEN IN DE GIDS EN DE NIEUWE GIDS. EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK TUSSEN TWEE TIJDSCHRIFTEN IN DE JAREN 1885-1888
Moderne letterkunde
M.A. VAN ES
Juli 2007
 
 
GELUKKIG NIET ALLÉÉN MAAR GEKANKER. OVER KLAAS KWAM NIET VAN W.F. HERMANS
Moderne letterkunde
TIMME HOS
Juni 2007
 
 
EEN GECANONISEERDE AUTEUR EN EEN MODIEUZE STROMING. BORDEWIJK EN DE NIEUWE ZAKELIJKHEID
Moderne letterkunde
ANKE SWANENBERG
Juni 2007
 
 
FREUDIAANSE AFWEERMECHANISMEN IN HET WERK VAN W.F. HERMANS
Moderne letterkunde
KARIN MULLER
Maart 2007
 
 
DE BEVRUCHTENDE WERKING VAN DE ANGST. EEN ONDERZOEK NAAR HET ONTSTAAN VAN DE VISIE VAN F. BORDEWIJK OP DE ANGST
Moderne letterkunde
MEREL BULTMAN
Januari 2007
 
 
DE LITERATUURGESCHIEDENIS VAN HUGO BREMS
Moderne letterkunde
EVELIJN VAN VLOKHOVEN
Januari 2007
 
 
ER WAS EENS EEN ROMAN IN SPROOKJES; EEN BESCHOUWING OVER ZWELLEND FRUIT VAN PETER VERHELST
Moderne letterkunde
Marianne Hoksbergen
Augustus 2006
 
 
DE ZOEKTOCHT NAAR EEN WERKELIJKHEID. VAN DIE AMBASSADEUR TOT DONKERMAN; CONSTANTEN EN ONTWIKKELING BIJ ANDRÉ BRINK
Moderne letterkunde
Marieke Imhoff
Augustus 2006
 
 
THEMA\\\'S IN EEN HEILIGE VAN DE HORLOGERIE VAN W.F HERMANS
Moderne letterkunde
Marieke Creemers
Juli 2006
 
 
L\\\'art est une distraction! (et pas une corvée). De rol van parateksten in het vroege werk van Gaston Burssens
Moderne letterkunde
Laurens Ham
Juli 2006
 
 
HET VURRUKKULLUKE TABOE. TABOEDOORBREKING IN REMCO CAMPERTS HET LEVEN IS VURRUKKULLUK
Moderne letterkunde
Susannne Heek
Juli 2006
 
 
Jonge katholieken versus kille rationalisten. Bijdragen van Gerard Knuvelder in het tijdschrift Roeping en het Handboek tot de moderne letterkunde
Moderne letterkunde
Pleuni van Slooten
Juni 2006
 
 
Het velerlei aspect van één ding. Hiërarchie in de meerstemmigheid van 8.100.00 m3 zand
Moderne letterkunde
Martha de Bruin
Juni 2006
 
 
Dit, dan, is wat wij maken.Een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten in het toneelwerk en de poëzie van Judith Herzberg
Moderne letterkunde
Marjolein Albers
Juni 2006
 
 
\\\'Spartelt in al dat badwater toevallig geen kind?\\\' Het schrijverscredo van Erwin Mortier
Moderne letterkunde
Rémon van Gemeren
April 2006
 
 
Zoektocht naar verlossing. Analyse van religieuze aspecten in De verlossing van Willem Elsschot
Moderne letterkunde
Johanna Lugthart
April 2006
 
 
Maria Magdalena; toen en nu
Moderne letterkunde
Susanne van Neerbos
Januari 2006
 
 
De wil des Heren is immers ondoorgrondelijk; analyse van de religieuze aspecten in Elsschots De verlossing en Het dwaallicht
Moderne letterkunde
Marcel van den Hoeven
November 2005
 
 
Nieuwe zakelijkheid of opgespierde verbeelding. Een onderzoek naar de relatie tussen prozavernieuwing in het interbellum en de vie romancee Liszt:romantische jaren van een pianist van Constant van Wessem
Moderne letterkunde
Charlotte Spitters
Juli 2005
 
 
Maurits Dekker. Onbekend en onbemind. Een beschouwing in het kader van de Nieuwe Zakelijkheid
Moderne letterkunde
Linda Poelman
Juni 2005
 
 

» Uitgebreid zoeken
» Sorteren op: auteur, titel, datum,