Test je voorkennis
Test je voorkennis


Nieuwsgierig naar je voorkennis? Beantwoord de volgende vragen en je weet hoe het daarmee staat. Alleen je eerste antwoord telt mee voor je eindscore. Probeer je meer antwoorden, dan vind je uiteindelijk het goede. Klik op `terug' om naar het lespakket terug te gaan.


1. Het Amsterdam van 1700 was onderdeel van:

het Koninkrijk der Nederlanden
de Bataafse Republiek
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
het Spaanse rijk

2. In de stad leefde toen de dichter:

Jan Luyken
Joost van den Vondel
Pieter Cornelisz. Hooft
Gerbrandt Adriaensz. Bredero

3. En de schilder:

Rembrandt van Rijn
Berckheyde
Johannes Vermeer
Rubens

4. Het paleis op de Dam was toen in gebruik als:

koninklijk paleis
stadhuis
pakhuis
stadhouderlijk paleis

5. Amsterdam kende een grote stadsuitbreiding in:

1648
1672
1692
1611

6. Welke godsdienst mocht in Amsterdam niet aangehangen worden?

de joodse
de rooms-katholieke
geen enkele godsdienst was verboden
de gereformeerde

7. Wie bestuurden Amsterdam in 1700?

predikanten
regenten
burgemeesters en schepenen
koopmannen

8. Markten waren ook in gebruik als:

plaatsen waar terechtstellingen plaatsvonden
plaatsen waar recht werd gesproken
openlucht theater en kermis
plaatsen waar zeelieden werden geworven

9. Amsterdam was uitvalsbasis voor:

schepen van de West-Indische Compagnie
schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
schepen van de Noordse Compagnie
schepen van V.O.C, W.I.C en de Noordse Compagnie

10. Op het paleis op de Dam staat de `maagd Amsterdam' afgebeeld met:

een keizerskroon
een weegschaal
een zwaard
een lauwerkrans