De vroedschap vergaderde in de vroedschapskamer en ook hier hing weer een inspirerend schilderij van Govert Flinck.

De man in het midden is de bijbelse koning Salomo. Hij bidt om wijsheid.

Waarom zou juist dit schilderij in de vroedschapskamer hangen?