Het schilderij maakt duidelijk dat een mens alleen met hulp van God in staat is de juiste beslissingen te nemen. Salomo leefde omstreeks 1000 v. Chr. en wordt in de bijbel gepresenteerd als hét voorbeeld van een wijs bestuurder. De leden van de vroedschap konden zich aan hem spiegelen. Er bestaat een verband tussen het `vroed' in `vroedschap' en het woord `wijsheid'. Mocht je dat verband niet kennen, raadpleeg dan een woordenboek.

Het voorstel van burgemeester Boreel werd door de vroedschap met instemming ontvangen. Uiteindelijk werden de nieuwe regels op 10 januari 1696 afgekondigd. Twintig dagen later werden ze van kracht.

De bevolking was het er absoluut niet mee eens. Op de avond van 31 januari brak er een hevig oproer uit. Dat verraste de burgemeesters volkomen. Hadden ze zich in de dagen voorafgaand aan het oproer onder de mensen begeven, dan was de verrassing veel minder groot geweest. Overal werd gemord over de nieuwe belastingen.