Alles in de burgerzaal moet suggereren dat Amsterdam het middelpunt van de wereld is, of misschien zelfs wel van het heelal. Het oostelijk en westelijke halfrond liggen aan haar voeten, en hetzelfde geldt voor het hemelgewelf.


Dat laatste wordt verbeeld door een herhaling van het beeld van Atlas dat buiten ook op het tympaan staat. Welke waarde zullen de stadsbestuurders daar precies aan gehecht hebben?