Terug naar de nieuwe maatregel. Van alle kanten kwam verzet. Armen die voordien hun doden zelf begroeven, moesten gebruik maken van de dure diensten van de stedelijke aansprekers. Degenen die tot dan toe begrafenissen verzorgden, dreigden hun baan te verliezen. Ook de gegoede burgers waren tegen. Ze wilden zelf kiezen wie hen begroef.

Op de 31ste januari 1696 verzamelde zich een menigte op de Dam. Ze sloegen op vaten en blikken emmers, en trokken stenen gooiend door de straten. De soldaten die de orde moesten handhaven, stonden machteloos. De burgemeesters en de vroedschap namen overhaast het besluit de maatregelen zes weken uit te stellen. Dit kalmeerde de menigte niet.