De burgemeesters vergaderden op dinsdag tot en met vrijdag elke morgen van 10 tot 12 uur. Of langer, als dat nodig was. Ze deden dat in de burgemeesterskamer. Op deze gravure zie je de burgemeesters in vergadering bijeen. Zo moeten ze ook bij elkaar gezeten hebben na ontvangst van het bericht van de Staten van Holland.

Burgemeester Boreel maakte van de gelegenheid gebruik om aanvullende maatregelen voor te stellen. Hij wilde niet alleen het begraven, maar ook het trouwen belasten. Bovendien dacht hij van het vrije beroep van aanspreker - zo heette de begrafenisondernemer - een stedelijk ambt te maken.