Er werd in de zeventiende en achttiende eeuw zorgvuldig bestuurd. In het geval van een belastingverhoging werd eerst een aantal oud-burgemeesters bijeengeroepen. Die gaven hun mening over het voorstel.

Dat gebeurde in het burgemeestersvertrek, ook wel Oude Raadszaal genoemd. Dit was een grote kamer naast de kleinere burgemeesterskamer. Kijk even op de plattegrond om te zien waar beide zich bevonden.

In dit vertrek hingen schilderijen die taferelen uit de oorlogen tussen Romeinen en Grieken uitbeelden. Die moesten de bestuurders van Amsterdam tot voorbeeld strekken. Een aantal daarvan bekijken we, om te zien wat de Amsterdamse bestuurders ervan konden leren.