Dit is een van de schilderijen. Het is van Govert Flinck. Links zie je de Romeinse consul Marcus Curius Dentatus (vierde eeuw na Chr.). Bij de Romeinen waren twee consuls samen de hoogste bestuurders van een stad. Wat draagt de consul voor kleding?

Tegenstanders van Rome (let ook op hun kleding) probeerden Dentatus om te kopen met een gouden bord en een juwelenkistje. Dentatus was net bezig een sobere maaltijd van knollen te bereiden, en ging op het voorstel niet in. Aan de knollen had hij genoeg.