Een tweede schilderij in de Oude Raadszaal was van Ferdinand Bol. Links staat de Romeinse consul Caius Fabritius Luscinus (derde eeuw na Chr.) Hij onderhandelt met zijn tegenstander, de Griekse koning Pyrrhus. Deze wilde hem eerst omkopen. Toen dat niet lukte, paste hij een andere methode toe om zijn zin te krijgen.

Wat zie je achter de consul Luscinus, en wat zou Pyrrhus' bedoeling zijn?