Luscinus liet zich geen schrik aanjagen door de olifant die Pyrrhus op hem afstuurde. Hij zei: `Gisteren maakte je goud geen indruk op mij, en vandaag je monster evenmin'.

De schilderijen in het burgemeestersvertrek drukken Onomkoopbaarheid en Onverschrokkenheid uit. Dat waren eigenschappen die de bestuurders van Amsterdam nodig hadden.

Inmiddels zijn de oud-burgemeesters na een lange vergadering akkoord gegaan met de voorstellen van burgemeester Boreel. Maar daarmee was dat nog niet geaccepteerd. Nog meer notabelen moesten het beoordelen. Daartoe werd de vroedschap bijeengeroepen.

De vroedschap telde zesendertig raden of vroedschapsleden. Zij werden voor het leven benoemd. Uit de vroedschap werden allerlei commissies samengesteld, zoals de commissie voor de zeevaart en de commissie voor de openbare werken. Bij belangrijke beslissingen werden zij altijd geraadpleegd.