Bibliografie

Albrecht, Saskia e.a., Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht "De inwijdinge van 't stadhuis t'Amsterdam" in beeld gebracht. Amsterdam 1979.

Albrecht, Saskia, Otto de Ruyter, Marijke Spies e.a., Vondels Inwydinge van 't stadhuis t'Amsterdam. Muiderberg 1982.

Boomgaard, J.E.A., Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552. Amsterdam, Zwolle 1992.

Brugmans, H., Opkomst en bloei van Amsterdam. Amsterdam 1944.

Brugmans, H., en A.W. Weissman, Het stadhuis van Amsterdam. Amsterdam 1914.

Carasso, Dedalo, Amsterdams geschiedenis in vogelvlucht. Een beknopte stadsgeschiedenis aan de hand van de verzameling van het Amsterdams Historisch museum. Amsterdam 1985.