Dekker, R.M., Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750). Assen 1979.

Elias, Johan E., Geschiedenis van het Amsterdamsche regentenpatriciaat, dl.1. 's-Gravenhage 1923.

Elias, Johan E. De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, dl.1. Amsterdam 1903.

Emeis, M.G., Het paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers. Amsterdam, Brussel 1981.

Faber, Sjoerd, Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811. De nieuwe menslievendheid. Arnhem 1983.