Faber, S., J. Huisken en F. Lammertse, Van Heeren, die hunn' stoel en kussen niet beschaemen. Het stadsbestuur van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. Of Lords, who seat nor cushion do ashame. The government of Amsterdam in the 17th and 18th centuries. Amsterdam 1987.

Fisser, Caroline, Het paleis op de Dam. Lunteren 1999.

Goossens, Eymert-Jan, Schat van Beitel en penseel. Het Amsterdamse stadhuis uit de Gouden eeuw. Zwolle 1996.

Houten, E. van, Amsterdamsche merkwaardigheden. Amsterdam 1946.

Huisken, Jacobine E., 's Konings paleis op den Dam. Het koninklijk paleis op de Dam historisch gezien. 2e druk. Abcoude 1996.

Jansen, C.F., Het paleis op de Dam. Amsterdam z.j. Paleisreeks 1.