Kouwenaar, D., Amsterdam "Kroondraegster van Europe". Rotterdam, 's-Gravenhage 1947.

Kraaij, Harry J., Het koninklijk Paleis te Amsterdam. Zwolle 1997.

Luttervelt, R. van, Het raadhuis aan de Dam. Amsterdam z.j.

Mak, Geert, De engel van Amsterdam. Amsterdam, Antwerpen 1992.

Mak, Geert, Een kleine geschiedenis van Amsterdam. 16e druk. Amsterdam 1999.

Mak, Geert, Het stadspaleis. Amsterdam, Antwerpen 1997.

Roegholt, Richter, Amsterdam, een korte geschiedenis. 's-Gravenhage 1994