Eindopdracht

Je hebt in deze les gezien dat er in de zeventiende eeuw een directe relatie bestond tussen het bestuur en de rechtspraak van Amsterdam enerzijds, en de kunstwerken in het stadhuis anderzijds.

Ga na of, en zo ja in hoeverre, een dergelijke relatie tegenwoordig nog bestaat. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar bestuur en rechtspraak in je eigen omgeving en de gebouwen waarin deze diensten gehuisvest zijn. Maak in de vorm van een collage een vergelijking tussen toen en nu. Voor beeldmateriaal kun je natuurlijk gebruik maken van deze les en diverse Internetsites.

Veel succes