De grote bol die die figuur draagt, is niet - zoals je zou kunnen denken - de aarde. Het is het hemelgewelf met daarin alle sterren, sterrenbeelden en planeten, en de aarde als centraal punt. De figuur zelf is Atlas, één van de reuzen die in opstand kwam tegen de Griekse oppergod Zeus en voor straf de zware bol moest torsen. De deugden Gematigdheid en Waakzaamheid vergezellen hem. Zij zijn voorwaarden voor goed bestuur en bescherming.

Het stadhuis had vroeger meer functies dan nu. Het was gerechtsgebouw, hoofdbureau van politie, gevangenis, belastingkantoor, stadswisselbank, raad voor de kinderbescherming, kunstgalerie, wapenarsenaal, opslagplaats en ontmoetingsplaats van de burgerij. Teveel om in dit tijdsbestek te bezien. We beperken ons tot enkele vertrekken op de begane grond en de eerste verdieping. Op de overige verdiepingen bevinden zich kantoren en opslagruimtes.

Je volgt eerst burgemeester Boreel, gemeentebestuurder tijdens het aansprekersoproer van 1696. Daarna maak je kennis met Claes Jansz, die een rijke weduwe beroofde en vermoordde.