Het linkerreliëf vertelt de geschiedenis van Zaleukos (zevende eeuw v. Chr.). Hij stelde de oudste Griekse wetten op schrift. Op overspel stond in die tijd als straf het uitsteken van twee ogen.

Toen Zaleukos voor dat misdrijf zijn eigen zoon voor zijn rechterstoel kreeg, veroordeelde hij die volgens de wet. Maar in afwijking van de wet liet hij één oog bij zijn zoon en één oog bij zichzelf uitsteken.Welke deugd zou dit reliëf moeten verbeelden?