Het middelste relif vertelt het verhaal van Koning Salomo (tiende eeuw v.Chr.). Deze koning kreeg volgens een verhaal uit te bijbel (te lezen in 1 Koningen 3:16-28) twee vrouwen voor zijn rechterstoel die samen in n huis woonden. Beiden hadden een zoontje, maar op een nacht was n van de twee kinderen gestorven. De ene moeder beschuldigde de andere moeder ervan dat zij 's nachts stiekem het dode kind verwisseld had. Beiden zeiden dat het nog levende kind van hen was.

Koning Salomo liet daarop een zwaard brengen en stelde voor het levende kind in tween te delen. De vrouwen zouden ieder de helft krijgen. Toen zei n hen dat het kind dan maar aan de ander gegeven moest worden. Salomon begreep dat dit de echte moeder moest zijn. Zo kwam de waarheid aan het licht.

Welk begrip drukt dit reliëf uit?