Vergelijk je deze afbeelding van de gerechtigheid (hier links) met de personifikaties van de stad Amsterdam als stedemaagd (vrouw die Amsterdam representeert), dan wordt duidelijk dat de twee hier inéén zijn geschoven. In haar rechterhand houdt zij de weegschaal van recht en onpartijdigheid, en ondertussen gooit ze ondeugden de hemel uit met de hulp van een vrouwelijke Mercurius (boodschapper der goden, ook wel bode naar het dodenrijk).

In de justitiekamer wachten ook lichter gestraften. Alles verloopt precies volgens de regels. De aanwezigen knielen in een kring om een laatste gebed uit te spreken. Op de tekening hierboven zie je hoe ze zich in het vertrek opstelden. Daarna luiden alle kerkklokken van de stad.