Zoals je ziet, werd het schavot tegen het stadhuis aangebouwd. Door een raam van de justitiekamer stappen de scherprechter -oftewel de beul - en Claes Jansz op het schavot. De galg staat al te wachten. Claes Jansz stapt op een verhoging, die door de beul onder zijn voeten weggetrokken wordt.

De toeschouwers roepen en joelen, want een terechtstelling wordt gezien als publiek vermaak. Daarna komen de andere veroordeelden, die bijvoorbeeld gegeseld worden of te schande worden gezet.

Het lijk van Claes Jansz wordt nog diezelfde dag tentoongesteld aan de overzijde van het IJ, op de Volewijck.