Overeenkomst tussen een strafrechtelijke procedure toen en nu is, dat er bewijs geleverd wordt. Dat bewijs werd in de zeventiende en achttiende eeuw wel anders verkregen dan nu. Om de misdadiger te kunnen veroordelen, moest hij een bekentenis afgelegd hebben. Nu was de verdachte daartoe meestal niet (onmiddellijk) bereid. Claes wordt eerst een tijdje opgesloten om na te denken.

Claes is voldoende op de hoogte van het systeem om daarna niet meteen schuld te bekennen. Wat zou er nu met hem staan te gebeuren? Kijk op de plattegrond om een idee te krijgen.

Ging Claes op de pijnbank? Dat ging zomaar niet. Daarvoor moest eerst toestemming gegeven worden door de schepenen, de negen rechters van de stad. Die vonden dat er eerst goed verhoord moest worden door de schout en een schepen. De jongste secretaris van de stad maakte een verslag van dit verhoor dat je nog steeds kunt vinden in het gemeentearchief van Amsterdam.