De schepenen hadden niet alleen de taak mensen te veroordelen. Ze hadden ook een bemiddelende rol.

Naast strafrecht bestond er ook toen al privaatrecht. Als twee partijen het ergens niet over eens zijn, vragen ze de rechter om een uitspraak. Dikwijls probeert de rechter de partijen tot elkaar te brengen door ze onder begeleiding met elkaar te laten praten.

Dat gebeurde in de zeventiende en achttiende eeuw ook al. Vandaar dat op het schilderij van de vorige pagina naast de Gerechtigheid en de Voorzichtigheid ook de Vrede afgebeeld staat met palmtak in de hand.

In onze tijd vindt er nogal eens een zogenaamd kort geding plaats. Wat is dat precies?