De volgende dag zal de terechtstelling plaatsvinden. Geheel volgens de regels vindt eerst nog het officiŽle proces plaats in de vierschaar. Dat was vroeger een plek in de open lucht, waar recht gesproken werd en waar in een vierkant banken opgesteld stonden voor rechters en publiek. Aan die vierkante opstelling dankt de vierschaar zijn naam.

Omdat men vond dat het proces openbaar moest zijn, staat de vierschaar in directe verbinding met de Dam. Als je vooraan stond, kon je door de tralies heen zien wat er gebeurde.

Omdat een terechtstelling in de lucht hing, kwam die dag menig Amsterdammer al vroeg naar de Dam om niets van het schouwspel te hoeven missen.