Jan Steen, ´Het Sint-Nicolaasfeest´

Welkom in de Amsterdamse kerken van 1700