Huygens aan QuestiersDit gedicht van Constanijn Huygens in het album amicorum van Catharina Questiers is geschreven als dank voor een lofdicht harerzijds in zijn Koren-bloemen (1658). In dit gedicht refereert hij aan zijn boek door ook dit gedicht te bestempelen als een korenbloem (onkruid). Hij zegt haar het papier te willen sparen, omdat zijn korenbloemen toch niet passen in een album zo vol rozen.

In het Stamboeck,
Van de wonderlijcke Juffr.
CATHARINA QUESTIERS.

Daer 't soo vol Roosen staet, en was ick niet te noemen;
En daerom spaer ick hier
Uw kostelijck Papier.
Wie dat daer teghen spreeckt, ghy mooght het niet verdoemen:
Gedenckt u niet QUESTIER ?
Mijn land en werpt niet op als ydel, Korenbloemen.
Hoe schickte sulcken Stof,
Dat buyten onkruyt heet, in 't binnenst van den Hof?

Constanter.

(Bron: Lauwer-stryt 1665, p. 67).