Aan

MINERVA

Voor

JUFFROUW KATARINA VERWERS

Wyse Dochter van den Donder,
Gun een schilt van Kristallijn
Aan dees Joffer! (die een wonder
Is der vrouwen, waard te zijn

Vande Nijdt [afgunst] heel ongheschonden)
Als ghy aan u Broeder deed,
Toen hy listigh uytghezonden,
*Phoreys Dochter 't hooft af sneed.

En uw' name eeuwigh vieren,
Als de afgunst (met haar kracht,
Felder dan de schrick der dieren)
Door een Vrouw is omgebracht.

*Meduza
(Bron: Dusart, C. van, Spaensche heydin. Amsterdam 1644.)