Katarina VerwersOp 25 februari 1618 werd in Amsterdam aan de Warmoesstraat 29 Katarina Verwers geboren, dochter van de schilder Abraham Joosten Verwers en Barbara Silvoorts. Op 27 december 1642 ging Verwers in ondertrouw met de op dezelfde datum geboren Antwerper Christiaan Dusart (biografische gegevens zijn ontleend aan Met en zonder lauwerkrans. 1997, p. 240 en Kam, 1968, p. 229). Over dit wonderlijke feit maakte Catharina Questiers het gedicht 'Op het verjaaren van de Konst-rijke Sr. C. Dusart, Geboren den 25 Februarij 1618. En sijn Geestrijke Huysvrou Iuffr. Catharina Verwers, op de selve dach jarig.'(Lauwer-stryt. 1665, p. 42-43) Paradoxaal genoeg staat het werk van de 'konst-rijke' Dusart, schilder in de kring rond Rembrandt, minder in de belangstelling dan dat van zijn geestrijke huisvrouw !

Katarina Verwers is met name bekend omdat zij de eerste vrouw in Nederland was van wie een (weliswaar vertaald) toneelstuk in de Amsterdamse schouwburg is opgevoerd. Haar Spaensche heydin (1644) was een vertaling van Cervantes' novelle Gitanilla (1613) en ging op 9 oktober 1645 in première.Titelpagina Spaense heydinHierna kende het stuk nog negen opvoeringen (Oey-de Vita, 1983, p. 193). De eerste druk verscheen bij uitgeverij A. Verwou op de Middeldam te Amsterdam en is ook opgedragen aan Aeltie Verwou, weduwe van Balthazar (of Jan) van Dorsten. De tweede druk uit 1657 is verschenen bij Jacob Lescailje, boekverkoper op de Middeldam te Amsterdam, gespecialiseerd in toneel. Aeltie (of Alida) Verwou was de tweede vrouw van Jacob Lescailje en Katarina Lescailje is hun dochter . Bij het huwelijk is de drukkerij van Verwou overgegaan naar Lescailje en zodoende verscheen Verwers' tweede druk daar (Met en zonder lauwerkrans. 1997, p. 396), maar nu zonder opdracht aan Aeltie Verwou. Op die manier kon Verwers werk gepubliceerd worden bij een uitgever die bekend stond als een echte 'toneeluitgever'. Het toneelstuk wordt voorafgegaan door drie lofdichten, maar van een contact met de schrijvers hiervan, ontbreekt elke aanwijzing. Waarschijnlijk kenden ze elkaar uit de toneelwereld van acteurs, schrijvers en uitgevers.

Naast dit toneelstuk is een aantal gedichten van Verwers aan haar vriendin en buurtgenote, Catharina Questiers bekend dat is opgenomen in de bundel De Amsterdamse mengel-moez. Verwers deed ook mee aan De Knipzang.