Leerzaam instrumentWe hebben gezien dat in de Lauerstryt veel geconverseerd is; vriendschap en dienstverlening speelden een belangrijke rol bij de verzen en omgekeerd werd er door middel van het uitwisselen van gedichten gecommuniceerd. De intensievere contacten bleken te bestaan tussen "poŽtisch verwanten"; Cornelia van der Veer speelde hierin de rol van vriendin, stimulator, criticus en met name wijze dichteres, binnen een kring van bewonderaars die ook zelf literair actief was.
De reden waarom de Lauerstryt werd uitgegeven onderstreept het geschetste beeld van een soort album amicorum: Catharina Questiers ging trouwen en zij wilde een aandenken hebben aan de periode waarin zij 'lauerierde', zoals ze zelf zegt in het openingsgedicht van de bundel. (Terzijde: na een huwelijk publiceerden vrouwen minder.) Samen met haar goede vriendin Van der Veer stelde zij een chronologische verzameling gedichten samen uit beider albums amicorum en uit de stapel gelegenheidsgedichten, die zij in de loop der tijd hadden verzameld. Om en om is in de Lauerstryt werk van en aan beiden te lezen. In de bundel is daarbij ruim plaats voor de vele poŽtische vrienden - vooral mannen - die werk stuurden aan de dichteressen, die voor hen fungeerden als Muzen, critici en leerzame vriendinnen, maar niet minder ook zelf leerling waren op de 'school der dicht'ren'. De titel van de bundel dekt de inhoud echter niet: elk van de auteurs strijdt namelijk mee om de lauwerkrans en wie van hen haar nu werkelijk verdiende, is moeilijk te zeggen.