Hieronymus Sweerts(boekwinkel in de achttiende eeuw (Wilczek, p.122))Hieronymus Sweerts (Amsterdam, 1627 - Amsterdam, 1696) was sinds 1664 boekdrukker en uitgever aan de Singel te Amsterdam. Hij drukte van alles: bijbels, religieuze werken, staatkundige en didactische verhandelingen, fabels, een prentenboek over Amsterdam, losse prenten, poŽzie en proza. Naast drukker-uitgever was Sweerts ook schrijver-dichter. Hij bewoog zich in de literaire kring die zich verzette tegen de streng-classisistische opvattingen van het Amsterdamse kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Zijn zoon, Cornelis Sweerts, nam de zaak van zijn vader over en drukte in het jaar van diens sterven Sweerts' Alle de gedigten

. (Bron: Van der Aa, deel 17, p. 1112, Grootes en Winkelman, 1988, p. 114-115 en Te Winkel, deel II, p. 129).