Epigram op een kousebandNa het lezen van onderstaand epigram van Catharina Questiers aan Cornelia van der Veer dringt de volgende vraag zich op: hoe kwam Cornelia's kouseband in Catharina's kamer terecht? Hierover zou heel wat te speculeren vallen...,maar waarschijnlijk was de kouseband alleen onderdeel van een taalspelletje.
De inhoud van het gedicht getuigt van een goede kennis van de mythologie. Die is gebaseerd op een verhaal uit Ovidius' Metamorfosen , waarin het meisje Iphis, die door haar moeder opgevoed is als jongen, verliefd wordt op een jongeman. De godin Isis verandert haar op haar verzoek in een man tijdens de huwelijksvoltrekking. Deze metamorfose wil Questiers ook ondergaan, maar dan om ridder te kunnen worden in de orde van Van der Veers kouseband! ( Met en zonder lauwerkrans 1997, p. 319).
Een interessant detail is bovendien dat uit dit gedicht blijkt dat Catharina een kamer voor zichzelf had om bezoek te ontvangen of om zich terug te trekken om te lezen, te dichten of haar andere kunstzinnige activiteiten uit te voeren. Dit had niet iedere vrouw in die tijd en de eigen kamer werd dan ook verheerlijkt. ( Met en zonder lauwerkrans 1997, p.9)

Aan Juffr.
CORNELIA van der VEER
Op haar
KOUSEBAND
Die zy op mijn Kaamer had laaten leggen:

Wou my de hulp-Goddin van 't groot Ægyptenlant
Zoo gunstigh zijn, als zy wel eertijds Iphis deede.
Ik liet, spijt Engelland, een Waapen voor my smeeden,
En wiert een Ridder van dees nieuwe Kousebant.

Catharina Questiers.

(Bron: Lauwer-stryt 1665, p.66)