Van der Veer en SmidtEen poŽet waarmee Cornelia van der Veer verwant was, is Johannes Smidt. Hij leent klassieke werken van haar en hieruit put hij net als zij stof om te dichten ( Lauerstryt , p. 74-75). Op de Amsterdamse Schouwburg is van deze toneeldichter een treurspel opgevoerd, waarvoor Van der Veer een gedicht schreef in de Lauerstryt (p. 55); hierin roept zij hem op vooral door te gaan met dichten, omdat zijn werk zeer veelbelovend is. Omgekeerd stimuleert Smidt haar in haar werk: 'Vaar voort, O roem van 't Y! in uw PoŽets geswier,/ Ontsteeckt meer lichten, uyt uw wijze breynthresooren' etc. Deze vriendschap bestond voor een groot deel uit wederzijdse "coaching".