Werkgroep Zeventiende Eeuw

Algemene informatie:
Ton van Strien (Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, afdeling Literatuur en Cultuur)
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam Nederland a.van.strien@let.vu.nl

De Werkgroep Zeventiende Eeuw streeft naar wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op basis van een interdisciplinaire aanpak. Niet alleen in het tijdschrift De zeventiende eeuw komt dit streven naar voren, maar ook in het jaarlijkse congres van de Werkgroep.
Op het congres wordt ook jaarlijks een Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar wordt onder meer het jaarverslag voorgelegd en bepaald welke congressen er gehouden zullen worden, over thema's als de 'Vrede van Münster', de Jezuïeten, 'Spel en spelen', 'Digitalisering', 'Stadscultuur', 'Woord en Beeld', 'Carrières'.

Voor 2012 staat een ééndaags congres over de doorleving van de middeleeuwen in de zeventiende eeuw op het programma, dat op de laatste zaterdag van augustus te Leiden zal worden gehouden. De lezingen van de congressen worden deels in het tijdschrift De zeventiende eeuw gepubliceerd. Losse nummers van het tijdschrift, alsmede oude nummers, zijn voor zover voorradig bij de uitgever te verkrijgen.

De Werkgroep heeft zes bestuursleden. De redactie van het tijdschrift wordt door vijf leden gevormd. Kopij dient ingeleverd te worden bij de redactiesecretaris. Het lidmaatschap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw staat open voor alle belangstellenden. Leden van de Werkgroep krijgen korting bij inschrijving op de congressen en ontvangen het tijdschrift De zeventiende eeuw — 2 nummers per jaar, waaronder een themanummer met lezingen van het vorige congres. Het aantal leden van de Werkgroep bedraagt ongeveer 500.

Erelid is E.K. Grootes, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde (UvA), en eerste voorzitter van de Werkgroep Zeventiende Eeuw