Bestuur

Maarten Prak, Universiteit Utrecht – voorzitter
Els Stronks, Universiteit Utrecht – secretaris
Ton van Strien, Vrije Universiteit – penningmeester
Huigen Leeflang, Rijksmuseum – lid
Mirjam de Baar, Rijksuniversiteit Groningen – lid, tevens redactielid van De zeventiende eeuw
Jo Spaans, Universiteit Utrecht – lid


Informatie

Ton van Strien, a.van.strien@let.vu.nl