Nieuws


Anthony Grafton en Jonathan Israel houden op 31 augustus om 19.45 een lezing over "Spinoza's critique of God's word: bashing the Bible?". Dit alles vindt plaats in Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Meer informatie vindt u hier.
Een nieuwe uitgave van Hoofts Gedichten, bezorgd door Ton van Strien en Johan Koppenol, is net verschenen. Meer informatie vindt u hier.
Conferentie - Imitation,Translation and Transfer. Perspectives on the Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular

Op 10 en 11 mei vindt een internationaal congres plaats over dynamische band tussen het Neolatijn en de volkstaal, zowel op linguïstisch en literair als op cultureel gebied. Het programma vindt u hier.

Call for Papers - Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c. 1500 - c. 1800)

In oktober 2012 is er internationaal congres gepland behorend bij het NWO project 'Dutch Songs On Line'. De uitnodigende Call for Papers vindt u hier.

Call for Papers - Satire Across Borders

In januari 2013 vindt er in Utrecht een congres plaats dat hoort bij het NWO project 'The Power of Satire'. De uitnodigende Call for Papers vindt u hier.Oorlogsliteratuur: verbeelding, herinnering en identiteit, ca. 1600-1850

Op vrijdag 1 juni 2012 vindt een colloquium over dit onderwerp plaats, aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Meer informatie vindt u hier.Symposium Karel van Mander III

Op 20 april 2012 wordt in Leiden een symposium gehouden rond de Nederlands-Deense schilder Karel van Mander III (1609-1670). Deze kleinzoon van de Karel van Mander van het Schilder-Boeck (1604) was veertig jaar als hofschilder werkzaam voor het Deense koningshuis. Hij bezat een grote bibliotheek en ‘Kunst- und Wunderkammer’. Hij publiceerde zowel in het Deens als in het Nederlands en was goed bevriend met Joost van den Vondel. Een uitnodiging en voorlopig programma vindt u hier.Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw - Call for Papers

Op 25 augustus vindt het jaarlijkse congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats. Dit jaar is het thema 'Het vaderlands verleden in de zeventiende eeuw'. De uitnodigende Call for Papers vindt u hier.Congres Vrede van Utrecht - Call for Papers

In 2013 wordt de Vrede van Utrecht herdacht, onder andere met een congres waarvoor u hier de Call for Papers vindt.Congres over geïllustreerde geloofsliteratuur

Op 12 en 13 januari 2012 wordt in Utrecht een internationaal congres georganiseerd over de productie van geïllustreerde geloofsliteratuur in Noord-Europa. Wie waagde zich daar aan, en hoe werden afbeeldingen en teksten gedeeld door protestanten en katholieken? Meer over het programma en de wijze van inschrijven vindt u hier.


Publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS)

Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 21 januari 2012 in het Universiteitsmuseum te Utrecht, en gaat over vroegmoderne satire. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Het volledige programma en meer informatie vindt u hier.


Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw, augustus 2013: Nederlandse liedcultuur

In augustus 2013 gaat het jaarlijkse congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over Nederlandse liedcultuur. In samenwerking met het Meertens Instituut en de Koninklijke Bibliotheek zal in de loop van 2012 een Call for Papers worden opgesteld die oproept die liedcultuur vanuit vele disciplines en vraagstellingen te bekijken rond thema’s als: held, oorlog, emoties & recreatie, afscheiding van verschillende religieuze groepen, jongerencultuur, methoden van onderzoek in lieddatabases en taalkundige invalshoeken. In de loop van 2012 zal een eerste versie van de website van het Dutch Songs On Line project (NWO, Louis Grijp, Martine de Bruin, René van Stipriaan, Dieuwke van der Poel, Els Stronks) beschikbaar komen zodat sprekers een groot corpus met volledige doorzoekbare liedteksten kunnen raadplegen.


Call for Papers

Call for papers

Memory before modernity. Memory cultures in Early Modern Europe. This conference will be held at Leiden University, The Netherlands, 20-22 June 2012.

In the ‘memory boom’ that has emerged in the humanities and social sciences since 1990, five major themes have captured most attention: (a) the relationship between politics and memory, (b) trauma and memories of violence, (c) the ‘mediatization’ of memory (d) the transmission of memory and identity formation (e) the relationship between memory, history and other concepts of the past. Yet most case studies relating to these themes have been concerned with events and evidence post-1800; indeed, many theorists of memory allege that there is something intrinsically ‘modern’ about them. The aim of this conference is to put this assumption to the test. On the website www.earlymodernmemory.org you will find the full text of our call and other information. Confirmed keynote speakers include: Philip Benedict, Susan Broomhall and Benjamin Schmidt.
Deadline for proposals: 1 November 2011. Mail proposals to this address.

Jaarvergadering Maatschappij

Op zaterdag 28 mei 2011 vindt in het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden, de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde plaats. De Werkgroep Zeventiende Eeuw zal op die vergadering een serie minilezingen verzorgen. Om 15.30 uur beginnen daarna de prijsuitreikingen. Aan Lieke Marsman wordt de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs uitgereikt voor haar dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Tom Lanoye ontvangt de Henriette Roland Holst-prijs voor zijn roman Sprakeloos. Na afloop is er een receptie in de Faculty Club en bij mooi weer op het aangrenzende terras.