Zeventiende Eeuw Scriptieprijs

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Werkgroep Zeventiende Eeuw in het jaar 2000 is de Zeventiende Eeuw Scriptieprijs ingesteld. Sedertdien wordt deze prijs jaarlijks - en vanaf 2007 tweejaarlijks - uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, geschreven door een student of recent afgestudeerde cultuurwetenschapper. Elke winnende scriptie wordt omgewerkt tot een artikel dat verschijnt in een nummer van De zeventiende eeuw.

Studenten en net-afgestudeerden kunnen hun scriptie doorlopend inzenden. De redactie treedt op als jury en beoordeelt de inzendingen in maart. Inzendingen die na 1 maart 2012 binnenkomen, worden pas in de volgende ronde beoordeeld. De scriptie moet betrekking hebben op de cultuur van de Nederlanden in de periode 1550-1720. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat het materiaal uit de scriptie niet al elders is gepubliceerd of aangeboden is aan andere tijdschriften. Aan De Zeventiende Eeuw Scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van € 500. Scripties dienen in tweevoud te worden toegestuurd naar: Werkgroep Zeventiende Eeuw, t.a.v. Dr. M. van Groesen, p/a Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, kamer 5.23. Men wordt verzocht eveneens in tweevoud een beknopt curriculum vitae en enige informatie over de scriptie (periode van onderzoek, naam van de begeleider, korte samenvatting) mee te zenden.